måndag, mars 26, 2012

De styr Hizb ut-Tahrir i Sverige

Islamistiska Hizb ut-Tahrir är en förbjuden organisation i många muslimska länder, men kan arbeta helt öppet i Europa. Sverige har dock fram tills nyss förskonats. Men partiet har under det senaste året byggt upp en svensk organisation i det fördolda. Nu kan personerna bakom avslöjas, liksom kopplingarna till en av Sveriges ledande muslimska centralorganisationer.


Hizb ut-Tahrir ('Frihetspartiet') är en global organisation, grundad 1953, som vill avskaffa alla enskilda statsbildningar – inte minst demokratier – och införa en gudsstat. Organisationen arbetar inom demokratins ramar, men legitimerar religiöst motiverat våld och uppvisar kraftiga antisemitiska tendenser.

Partiet är mycket omdiskuterat där det är etablerat. "Fascism", skrev exempelvis journalisten Lars Åberg i Göteborgs-Posten efter att ha bevittnat rörelsens framfart utomlands.

Rörelsen är som starkast i forna Sovjetstater, men har fått ett uppsving i Arabvärlden i samband med den så kallade arabiska våren. Inte minst upproret i Syrien har fått partiet på fötter – man drömmer om att Damaskus åter ska kunna bli centrum för kalifatet. I Väst har rörelsen sitt centrum i Storbritannien. Hizb ut-Tahrir har en skandinavisk gren, stationerad i Danmark, men har inget officiellt kontor i Sverige. De enstaka evenemang som organisationen har haft i Sverige har hållits helt utan mediebevakning (bortsett från denna blogg). Utan besvärande granskning har Hizb ut-Tahrir kunnat skapa en organisation i Sverige, ordna en manifestation och hålla en första konferens i Stockholm.

Sayed Jalabi
Som ledare för Hizb ut-Tahrir i Sverige fungerar Sayed Jalabi, född 1974 och bosatt i Bromma. Han figurerar i samtliga sammanhang där HuT syns i Sverige. Han var ansiktet utåt vid organisationens delegation i Sverige den 28 april 2011, han höll det svenskspråkiga anförandet vid organisationens demonstration i Danderyd den 17 februari 2012, och han ledde förhandlingarna vid organisationens svenska konferens i Stockholm den 19 februari 2012.

Högt uppsatt finns också Khairi Shawasha, som är född 1972, bor i Rinkeby/Tensta och driver ett bygg- och renoveringsföretag. Han är född i Betlehem i Palestina, är folkbokförd i Sverige sedan september 2003, och svensk medborgare sedan mars 2008.

Det är också på Khari Shawashas adress som föreningen Muslimska Multinationella Föreningen (MMF) står registrerad. MMF spelar en särskild roll. Vid HuT-konferensen den 19 februari hette det att "arrangören av kvällens möte" var MMF, "en nystartad förening som syftar till att knyta muslimerna samman, att låta muslimerna närma sig varann, vilket är extremt viktigt, speciellt i detta landet då muslimer verkar gå ifrån varandra." Som konferensarrangör agerar alltså Muslimska Multinationella Föreningen som en underorganisation till Hizb ut-Tahrir.

Konferensen finns förevigad på Youtube, spridd av partiets ryska HIZB-TV.Facebooksidan är Muslimska Multinationella Föreningen mer explicit. I två artiklar presenteras den intellektuella grundvalen för föreningen. Västerlandets liberala kapitalistiska samhällen kan dominera världen, skriver man, för att "Islam saknar en internationell närvaro i form av en ideologisk, islamisk stat, som oundvikligen kommer att bli den västerländska kulturens och de kapitalistiska staternas huvudfiende." Den muslimska samhällsgemenskapen har hjärntvättats "så att den aldrig mer skulle utgöra något hot för väst". "Generationer av muslimer blev undervisade en västerländskt styrd tolkning av Islam som var genomsyrad av västerländska idéer, lagar och värderingar, där Islam och politik var två oförenliga dimensioner." Synsättet är identiskt med Hizb ut-Tahrirs.

För Hizb ut-Tharir är religion och politik samma sak. Målet är att ena muslimerna för att krossa västerlandets demokratier och återupprätta kalifatet. Drömmen om kalifatet är exakt densamma i MMF. "En av Islams största makalösa segrar bestod i att förena en värld av raser och folkslag i det islamiska samfundet (ummah), som i flera århundraden och på alla områden var den mest utvecklade och högststående bland världens alla nationer. Likaså var Islams stat, kalifatet (det islamiska styrelseskicket), den ledande, den förnämsta och den starkaste staten i hela världen under över tolv århundraden, något vars motsvarighet världen aldrig hade fått se."

Muslimska Multinationella Föreningen delar som synes både ledning, arrangemang och syfte med Hizb ut-Tahrir. MMF är helt enkelt en parallell- eller frontorganisation till HuT.

Något kalifat är dock inte omedelbart i antågande. Facebookgruppen, startad i mars i år, har i skrivande stund 91 medlemmar. Den faktiska föreningen (registrerad 2011 med organisationsnummer 802462-6528) har med all säkerhet färre medlemmar.

1953Amin, 'Ilnur Aminov'.
Runt Khairi Shawasha i MMF finns en rad HuT-aktivister av varierande ålder och etnicitet. Att HuT är som starkast i forna Sovjetstater tycks avspeglas även i aktivismen i Sverige.

Ett exempel är 'broder Amin' (på Facebook kallad Abu Daud eller Ильнур Аминов, Ilnur Aminov, och på Youtube och Twitter kallad 1953Amin), en rysktalande man i tjugoårsåldern bosatt i Stockholm. Han sprider huvudsakligen Hizb ut-Tahrirs filmer och propaganda på internet, men framträdde också vid partiets konferens den 19 mars. I folkbokföringsregistret finns dock ingen med detta namn. I de olika sociala medierna anger han ryska HuT som hemadress, samtidigt som fotografier visar honom i Stockholmsmiljö.

'Islam Abu Khalil'.
'Islam Abu Khalil' är en annan svårdefinierad aktivist för partiet. Det namnet har inte heller någon motsvarighet i statens folkbokföringsregister – men det hindrar inte att personen är aktiv i HuT. Han har låtit fotografera sig i partiets talarstol, men på Hizb ut-Tahrirs svenska konferens den 19 februari i år skymtar han bara förbi på videoupptagningarna när han sköter ljudanläggningen. Hans flöde på Facebook är dock till fullo ägnat att sprida HuT:s olika propagandanummer.

När det gäller att identifiera sig med Hizb ut-Tahrir är det dock den i Sverige boende 'Jamil Abdul Qader' som går längst. Stockholmaren anger på Facebook att organisationen var hans universitet och att han numera "arbetar för Hizb ut-Tahrir".

'Bror Mohammed', eller 'Mohammed Abou Hachem', är en annan ung man vars egentliga identitet förblir en gåta för den som letar i folkbokföringsreistret. Han framträder med taffliga anföranden på organisationens möten, men bara under namnet 'bror Mohammed'. Hans bristande retoriska förmåga ska antagligen tillskrivas hans gymnasieålder. Att han får framträda gång på gång inom organisationen visar dock att han ses som en talang.

Utöver dessa förekommer en rad personer på evenemangen, bland annat en arabisktalande eldfängd retoriker, som undertecknad inte har kunnat hitta några uppgifter om. Samtliga är män – rörelsens evenemang är könssegregerade.

Alla aktivister i Hizb ut-Tahrir gömmer sig dock inte bakom pseudonymer.

Lway Al-Maeeni talar.
I Hizb ut-Tahrirs svenska toppskikt återfinns också Lway Al-Maeeni. Han är student vid KTH, född 1986 i Bukarest i Rumänien, folkbokförd i Sverige oktober 1988, medborgare sedan april 1994 och bosatt i Sollentuna. Vid ett av organisationens evenemang i mars i år klargjorde han sin och organisationens syn på västerländska demokratier.
"De har attackerat oss och därefter sugit vårt blod. De har våldtagit oss, både fysiskt och mentalt.  
De har våldtagit oss fysiskt, i och med att de kommer in i våra länder med deras pansarvagnar, med deras flygplan, och de kommer in och dödar vem som helst, som fallet var med Usama Bin Laden. De gick in i den islamska världen – de gick in i Pakistan – de våldtog vår auktoritet, och de brydde sig inte. 
De har våldtagit oss, såsom ordet säger, våldta. Våra systrar, våra småbarn. Och det är det som deras 'lösning' för oss muslimer är.  
De har även våldtagit oss mentalt, i och med att de infört tankar som demokrati och som de mänskliga – förnedrande – rättigheterna. De tvingar oss att tro på en tanke som inte är en tanke som kommer att befria oss. Wallahi, det som Väst kommer med kommer aldrig att befria oss."Lway Al-Maeeni på FB
Lway Al-Maeeni är också ordförande i KTH Muslimska Studenter (KTHMS), en lokalförening i det stora ungdomsförbundet Sveriges Unga Muslimer (SUM).

Vilket åter illustrerar hur svårt eller ointressant det tycks vara för den islamiska mittfåran att gallra ut extremister.

Lway är alltså en man som tycker att "demokrati är entydigt haram", att insatsen mot Usama Bin Ladin var "en våldtäkt" på islam, och att de mänskliga rättigheterna är "förnedrande" – och han väljs till ordförande i en stor studentförening och upptas som representant i den breda paraplyorganisationen SUM.

Två andra lokalorganisationer i SUM är listade i Muslimska Multinationella Föreningens Facebookgrupp: Gävles Unga Muslimer och Karlstads Unga Muslimer.

Det är sådana företeelser som kan väcka misstanken om att Hizb ut-Tahrir inte alltid ses som en extremiströrelse, utan snarare att extremisterna delar religionsuppfattning med många i SUM och den så kallade islamiska mittfåran. Tyvärr är det inte första gången (se exv 1, 2, 3). Även Stiftelsen Örebro Moské och Uppsala Moské finns med i MMFs Facebookgrupp.

Det är nu inte förbjudet att verka för att avskaffa demokratin och införa en shariastat. Att Hizb ut-Tahrirs verksamhet är laglig betyder dock inte att demokratins försvarare måste vara tysta. I vårt grannland Danmark, där Hizb ut-Tahrir varit etablerat länge, har demokratins företrädare reagerat i tydliga ordalag.

"Til disse mørkemænd vil jeg sige: Gå ad helvede til. Hvis de har så dybe længsler om at leve i et religiøst diktatur, så kan de rejse til de lande i Mellemøsten, hvor et sådant diktatur findes", skrev exempelvis ledaren för Socialistisk Folkeparti och nuvarande utrikesministern Villy Søvndal.

Det är naturligtvis en fåfäng dröm att den svenska motsvarigheten – Vänsterpartiet – skulle markera position med samma emfas. Men åtminstone någon borde väl reagera?