måndag, december 17, 2012

Svensk jihadist poserar med människolik i Syrien


Armébasen Sheikh Suleiman, eller syriska armens 111:e regemente, drygt två mil mil väster om Aleppo, intogs efter en längre tids belägring av syriska rebeller den 10 december. Därmed föll den syriska regimens sista militärbas i regionen.

Det var inte den internationellt erkända Fria Syriska Armén som stormade Sheikh Suleiman. Den blev snarast snuvad på konfekten. Basen intogs av jihadisterna från Al-Nusrah-fronten (vilket motsvarar al-Qaida) och dess allierade. Det rapporteras att jihadisterna därmed kom över stora mängder vapen, bland annat stridsvagnar och luftvärnskanoner.

Bland dem som intog Sheikh Suleiman fanns jihadister från Sverige. Här är deras egna fotografier från erövringen (varning för några starka bilder!).

Svensken Bherlin Gildo med krigsbyte från militärbasen Sheikh Suleiman.
Mannen på kanonen kallar sig Abu Dhirar Filibbini men heter Bherlin Dequilla Gildo. Han är född i mars 1978 och är folkbokförd i Bergsjön i Göteborg. På hans Facebookkonto har under de senaste dygnen en rad bilder laddats upp från Sheikh Suleiman.

Svensken Bherlin Gildo vid militärbasen Sheikh Suleiman i Aleppo.
Att Bherlin Gildo befinner sig i Syrien har varit känt sedan den 28 oktober, då jag först skrev om honom och vännerna i den svenska gruppen Mujahedeen Fi Ash-Sham. Hans Facebookkonto har sedan dess innehållit rikligt med fotografier på honom själv poserande med vapen, men mycket lite som antytt att han har deltagit i faktiska strider. De bilder som visas här är av en helt annan kaliber.

Svensken Bherlin Gildo firar segern vid Sheikh Suleiman.
Enligt rapporteringen så intogs Sheikh Suleiman av Jabhat al-Nusrah och allierade grupper. En av dessa grupper – som har tagit på sig stor del av äran – heter Kataib Al-Muhajireen. Gruppen har tydliga kopplingar (1, 2) till svenska Mujahedeen Fi Ash Sham. Kanske är det Kataib al-Muhajereen som syns med Bherlin Gildo på de två gruppbilderna inifrån basen Sheikh Suleiman.

Svensken Bherlin Gildo firar att basen Sheikh Suleiman har intagits.
En intressant fråga är förstås om svenskarna i Syrien gör sig skyldiga till några krigsförbrytelser. Risken för detta får anses vara ganska stor, om de nu strider med rena terroriströrelser. Ett fotografi där svenske Bherlin Gildo förnedrar en nedkämpad Assadtrogen krigare, genom att sätta foten på eller intill hans huvud och posera för kameran, visar avsaknaden av respekt för människoliv.
Svensken Bherlin Gildo poserar vid en dödad regimlojal krigare.
Bherlin Gildos egna bildtext till fotot ovan är "vår fiende, en död shabiha i (Sheik Sulayman Fi Darul Izza)". Han har lagt upp fler bilder på dödade människor, och där kallas de döda bland annat för "bashar asad's hundar".

Svenske Bherlin Gildo (th) poserar.
Även på den svenska gruppen Mujahedeen Fi Ash Shams Facebookkonto har det kommit bilder från Sheikh Suleiman. Det var rentav där de första bilderna kom.

Tyvärr har några Facebookinlägg raderats. Men den 11 december skrev Mujahedeen Fi Ash Sham

"ALLAHU AKBAR!!! Vi har under gårdagen attackerat en otroligt viktig militärbas i närheten av Aleppo, operationen blev mer än lyckad, all lov och pris tillhör Allah. Vi lyckades döda många av fienderna och ta över basen, en del kuffar lyckades fly. Alhamdulillah vi har tagit massvis med fångar som förhörs just nu, exakta antalet kan inte bekräftas just nu men det är nog mellan 60-100 stycken. Vi har dessutom fått enorma mängder ghanima (krigsbyte).  
Imorgon kommer vi in sha Allah att filma när vi förhör dem, bilder och videon från operationen kommer dessutom att läggas upp in sha Allah."
Snart därefter kom ett foto på några av de tillfångatagna.


Tekniska problem tycks ha hindrat från nämnda publiceringar. Men den 15 december kom ytterligare en bild på fångar i den svenska gruppens konto.

Tillfångatagna regimsoldater från basen Sheikh Suleiman.
Publicerat av svenska Mujahedeen Fi Ash Sham.

Den svenska bildtexten är "600 syriska lira i månadslön, dvs 50 kr, för att strida mot Allahs religion, förnedring och straff är vad som väntar i dunya och akhirah."

Den svenska gruppen skriver också om planerna med fångarna. "We are trying to exchange some of the prisoners against female muslim sisters who are being tortured and raped in the jails of Bashar al-kalb."

Tyvärr finns det anledning att tro att fångarna inte behandlas i enlighet med krigets lagar. Inte minst fotografierna från det Facebookkonto som tillhör Kataib al Muhajireen antyder att fångarna förnedras.

En tillfångatagen regimlojal krigare. Foto från Kataib al Muhajireen.
Bilden talar för sig själv, men bildtexten är annars "Asad's Christian soldier now in the hands of the Mujahideen".

Att döma av bilderna från Kataib al Muhajireen kom de erövrade vapnen omedelbart till användning. En bildtext förklarar: "Kataib al Muhajireen using the ghanimah we took from the fleeing kafir Syrian army and then using it against them."

Foto från Kataib al Muhajireen, publicerat den 15 december.
Bytet från Sheikh Suleiman förstärker den militära kraften hos Jabhat Al-Nusrah och de andra grupperna som deltog. Bara genom de bilder där svenske Bherlin Ghildo figurerar kan vi sluta oss till att en tämligen slagkraftig arsenal har erövrats.

Lika stort är propagandavärdet.

De svenska jihadisterna har nu nått en viss nivå av internationell ryktbarhet.

Den svenska insatsen vid Sheikh Suleiman uppmärksammas
Och det sista fotografiet i serien på Bherlin Gildo, och numera hans profilbild, kommer att skriva in sig i den svenska jihadisthistorien.

Svenske Bherlin Gildo (th) på en stridsvagn som erövrats vid basen Sheikh Suleiman.
Fotot bär logotypen från gruppen Kataib al-Muhajereen.