söndag, februari 17, 2013

Islamiska staten i Irak har propagandacentral i Malmö

Ett nystartat propagandaforum för terroristorganisationen Islamiska staten i Irak (ISI) drivs från Sverige. Sajten dawlat-alkhilafa.com (ungefär "Staten kalifatet") registrerades den 14 december 2012, men tycks bara ha varit i drift någon vecka, och består av en portalsida med politiska artiklar samt ett debattforum. Där publiceras ISI:s officiella kommunikéer och där rapporteras om nyheter från ISI:s olika fronter i Irak, Syrien och Bahrein, men där återfinns även propaganda från andra jihadistiska grupper.

Debattforumet har i skrivande stund 34 medlemmar. Medlem nummer 1, som man kan anta har skapat forumet, kallar sig "Staten kalifatet" (دولة الخلافة) och har till dags dato skrivit 27 inlägg. Även medlem nummer 2, som kallar sig "Abu Aisha" (ابو عائشة), och nummer 3, vid namn "Tillbedjare", (المحب) tillhör forumets mer aktiva användare. Medlem nummer 13, "Abu Usama al-Ansari" (ابو اسامه الانصاري) och nummer 6, "Migration för Allahs skull"(المحب للهجرة في سبيل الله) är dock överlägset mest aktiva.
Bakom sajten står, enligt domännamnsregistret, den i Malmö boende irakiske författaren, debattören och vänsterpolitikern Nuri al-Muradi. På portalsidan förekommer hans texter i riklig mängd.

Nuri al-Muradi är ett föga känt namn i Sverige. Immigrantinstitutet, som försöker hålla en förteckning över alla invandrade författare i landet, har dock en kort biografi:
"Nuri al-Muradi (även med translitterering: Noori al-Moradi) är från Irak, född 1950 och bosatt i Lund sedan 1989. Han studerade till lantbruksingenjör i Bagdad, studerade i Tasjkent där han fick M.A. och vidare i Moskva där han erhöll sin Ph.D.-examen.  
Al-Muradi har arbetat för FN inom bevattningsprojekt, undervisat i Jemen, Algeriet och i Lund i Sverige. Han har publicerats i flera arabiska tidskrifter. Qamar fî allayl är den första delen i en romantriologi om tre kvinnor. Al-Muradi är influerad av klassisk arabiska." 
Nuri al-Muradi är jämte sambon Shaimaa Hannon Abad företrädare för Iraks Kommunistiska Parti-Kadern, en partifraktion som FiB Kulturfront beskriver som "den med den irakiska motståndsrörelsen solidariska grenen av det i övrigt kollaborationistiska Iraks Kommunistiska Parti". Detta engagemang har givit al-Muradi åtskilliga tillfällen att framträda i den internationella debatten, bland annat i den stora tv-kanalen al-Jazira.

En rad kommunister i Sverige – inte minst på Aftonbladets kultursida där proggarna numera gärna lovsjunger Staten&Kalifatet – har genom åren sagt sig stödja det så kallade motståndet i Irak. Få har dock gått till praktisk handling. Huruvida Nuri al-Muradi har fler svenskar i sitt lilla nätverk går tyvärr inte att utläsa på den ännu öppna medlemslistan.

Och ISI är nu inte vilken motståndsrörelse som helst.

Islamiska staten i Irak skapades ursprungligen för att ge ett nationalistiskt irakiskt ansikte åt al-Qaida. Snart blev dock ISI en internationellt verksam terroristorganisation (exempelvis anses Syriens Jabhat al-Nusra vara en gren av ISI). Även Sverige har drabbats. Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab uppgav att han agerade för den islamiska statens räkning när han sprängde sig i Stockholms centrum julen 2010. Andra svenska medborgare har stridit för organisationen i Irak, såsom Makram Ben Salem Mejri och Mohammed Moumou. ISI har officiellt riktat hot mot Sverige. I september 2007 utlystes en riklig belöning för den som lyckas mörda Lars Vilks och eller Ulf Johansson, dåvarande chefredaktören för Nerikes Allehanda. Även svenska företag eller myndigheter utpekades som terrormål.

Stödet till den så kallade motståndsrörelsen är inte den enda anledningen att kritiskt granska Nuri al-Muradi. Han är också förintelseförnekare. I artikeln "Förintelsen (slakten på judar), fakta eller fiktion?", publicerad 2002 på den egna sajten alkader.net, påstår han med en rad argument (varav det antisemitiska  falsariet Sions vises protokoll är ett) att förintelsen är en myt uppfunnen av judarna.

(Tipstack till Batuta!)

Uppdatering:

Sedan den 8 februari finns också en tillhörande facebooksida.