fredag, mars 01, 2013

Lars Vilks fortfarande högt på al-Qaidas dödslista

Den svenske konstnären Lars Vilks står fortfarande högt på al-Qaidas dödslista. Det framgår i nya numret av webbtidskriften Inspire, utgiven av al-Qaida på arabiska halvön och riktad främst till jihadister i Västvärlden. I tidskriften förekommer också en direkt uppmaning till terrordåd specifikt i grannländerna Norge och Danmark.

Att det överhuvudtaget blev något nummer 10 av Inspire är något förvånande. Tidskriftens drivande krafter Samir Khan och Anwar al-Awlaki dödades nämligen den 30 september 2011 i ett amerikanskt drönarangrepp i Jemen, och därefter, i maj 2012, kom ett urlakat nummer 9, som en sista suck. Den nye redaktören – den ende ur tidningens ursprungliga redaktion som överlevt – kallar sig Yahya Ibrahim, och han har uppenbarligen kraftsamlat.

I nummer 10 ägnas ett helt uppslag åt en dödslista, där Lars Vilks ges en framträdande plats. Montaget anspelar på en slogan från Barack Obama: "Yes we can". Försvara profeten Muhammed, uppmanar tidskriften, och skriver att "a bullet a day keeps the infidel away". Lars Vilks och de andra är "wanted dead or alive". Det är inte första gången det händer. Namnet Lars Vilks stod på en dödslista redan i tidskriftens första nummer. Säkerhetspolisen noterade detta i ett utförligt PM om hotbilden mot Vilks, i samband med rättegången mot de tre män i Göteborg som åtalades för att ha planerat att mörda Lars Vilks vid konstevenemanget på Röda Sten. En av männen hade handskrivna anteckningar som direkt citerade Inspire (männen friades, men rätten fastslog att de åtalade "ville sammanträffa med Lars Vilks och att de ville göra detta av något skäl som ligger i linje med det som åklagaren har angett").
Dödslistan på sidorna 14 och 15 i Inspire nummer 10.
På dödslistan återfinns också danskarna Flemming Rose, Carsten Juste och Kurt Westergaard – redaktörer respektive tecknare bakom Jyllands-Postens Muhammedkarikatyrer 2005.

Som tidigare innehåller tidskriften en rad uppmaningar till muslimer i Väst att bedriva jihad på ort och ställe. Det är tidskriftens ideologi, kan man säga, att jihad är en individuell plikt som bör utföras varhelst möjligt. Hela världen är således ett slagfält.

Norge och Danmark pekas ut.
Inspire pekar dock ut några föredragna måltavlor. Stora och lilla satan, USA och Israel, är alltid självskrivna mål. Även Frankrike pekas ofta ut, med varierande argument (förr slöjförbud, nu insatsen i Mali). I nummer 10 av Inspire listas även våra grannländer Norge och Danmark som särskilt lämpliga att attackera. Hotell, kommersiella byggnader och bebodda trähus nämns som tänkbara mål, men tidskriften manar även till att starta skogsbränder eller sabotera lantbruk. Det sker i ett svar i tidskriftens frågespalt.
"First, the idea of lone jihad is simple and easy. Every Muslim in the kafir enemy's land can carry it out. Its impact is big and great and its means and ways are possible, plentiful and possible to access. For example, a matchbox is plentiful and easy to aquire and use. And the results are catastrophic and very subduing to the enemy. 
These operations are advantageous in several ways. 
* The targets are many; hotels, commercial buildings, wooden residences, forests and kuffar's plantations. 
[...] 
We call all Muslims in the West in general and in the US, UK, France, Denmark, Norway and Italy in particular to embrace this new tactic."
Det skulle inte förvåna om detta nya nummer av Inspire påverkar hotbildsbedömningarna i både Danmark, Norge och Sverige.