måndag, april 15, 2013

Aldrig förr har så många från Sverige dragit ut i heligt krig

Svenska jihadister med Kataib al-Muhajireen i Syrien
Minst ett "trettiotal" islamister har rest från Sverige för att kriga i Syrien. Det uppger Säkerhetspolisen idag i sin årsbok för 2012. Aldrig tidigare har så många från Sverige på så kort tid skaffat sig vapenträning och internationella kontaktnät. Inbördeskriget i Syrien har därmed blivit det i särklass största säkerhetsproblemet vad gäller svensk jihadism.

Så sent som i höstas uppgav Säkerhetspolisen att antalet svenska jihadister i Syrien kunde uppskattas till ett "tiotal". Det var då en tämligen hög siffra, men inte sensationell. För några år sedan kunde Säpo exempelvis meddela att ungefär ett "tjugotal" personer totalt hade rest till det heliga kriget i Somalia. På samma sätt har gränslandet mellan Afghanistan och Pakistan genom åren lockat en "handfull" och mer.

Därför kom det nästan som en chock när Jyllands-Posten häromveckan avslöjade att danska säkerhetspolisen PET uppskattade antalet syriska krigare från Danmark till 45. Danmark och Sverige har normalt liknande problem.

Nu hamnar svenska Säkerhetspolisens bedömning dock i samma härad. I årsboken beskriver Jonathan Peste, Säkerhetspolisens chefsanalytiker i frågor om kontraterrorism, bedömningen.
"Ett förhållandevis stort antal personer har rest från Sverige till Syrien för att delta i strid under tiden som konflikten har pågått. I Säkerhetspolisens pågående kontraterrorismarbete bedöms för närvarande ett 30-tal personer vara av särskilt intresse utifrån uppgifter om resor i syfte att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper och utbilda sig för eller delta i olagliga våldshandlingar. Vi har uppgifter om fler personer, men vad gäller dessa är information mindre säker. 
Med andra ord har förhållandevis många rest till Syrien på kort tid, vilket är oroande. Troligen finns dessutom ett mörkertal."
Detta kan sättas i kontrast mot jihadresor till övriga aktuella konfliktzoner i världen.
"Baserat på idag befintlig information bedömer vi att minst ett drygt 40-tal sedan 2006 rest i syfte att utbilda sig för eller delta i olagliga våldshandlingar i Afghanistan/Pakistan, Somalia, Irak och Jemen."
Aldrig förr har det heller funnits så god inblick i jihadisternas liv och verksamhet.

Igår till exempel, söndagen den 14 april, publicerades en ny hyllningsfilm till minne av Kamal Badri, den förste svenske medborgaren att bekräftas död i strid i Syrien.Filmen, som är 5 minuter lång och innehåller både stillbilder och rörligt material med en beväpnad Kamal Badri, publicerades av Facebook/Strangers.sy, en kanal specialiserad på dödstillkännagivanden och biografier över tillresta "martyrer" stupade i Syrien. Sedan tidigare finns en redan en hyllningsfilm, på arabiska, engelska och på tyska, tillverkad av gruppen Kataib al-Muhajireen.

Badri är inte den ende aktuelle "martyren" från Sverige.

Adam Samir Wali
I torsdags avslöjade undertecknad att en svensklibysk man uppges ha stupat i Syrien i slutet av mars. Mannen sägs heta Adam Samir Wali. Någon sådan finns dock inte i folkbokföringsregistret, och Utrikesdepartementet hade i fredags inga uppgifter i ärendet. Det är dock inte ovanligt med alias, eller att namn översätts fel, varför mer utförlig information lär dyka upp efterhand.

En uppgift gör gällande att mannen ska ha stridit för FSA, Fria syriska armén, men den uppgiften har jag inte sett underbyggd någonstans. Hans svensklibyska påbrå gör det snarast sannolikt att han har stridit för någon mer jihadistiskt inriktad grupp.

Enligt uppgifter till Expressen kan ytterligare en man från Sverige ha stupat i Syrien. I samband med en intervju i februari med en jihadist från Göteborg som kallar sig Abou Tauba, sades att "en fick en allvarlig skada i sitt ben och en annan kan ha dödats i strid."

Även en lekman kan således med säkerhet konstatera att personer från Sverige verkligen har deltagit i strid i en icke ringa omfattning.
Bherlin Gildo

Till martyrpropagandan kan vidare läggas det material som har publicerats på plats av stridande svenskar. I särställning här står göteborgaren Bherlin Gildo, som lät publicera bilder på sig själv där han poserade med människolik, vilket väckte frågor om huruvida svenska medborgare kan ha gjort sig skyldiga till krigsförbytelser.

Den grupp som Bherlin Gildo tillhör eller tillhörde, Kataib al-Muhajireen, har blivit betydligt mindre aktiv i propagandadelen. Några bilder på heliga krigare från Sverige har inte synts till på länge. Gruppen har också nyligen bytt namn, till "Jaish al Muhajireen wa Ansar", och kommunicerar numera mest på ryska.

Flera jihadister har kommit hem till Sverige igen efter strider i Syrien. Det avslöjade undertecknad i slutet av förra månaden.

Historiskt så kommer de flesta hem igen. Många blir idoler för nästa generation. Enstaka använder sina nyvunna kunskaper i hemlandet.

Det är förvisso sällsynt, men hemvändande jihadister tycks särskilt farliga i de fall de fortsätter kriget på hemmaplan. Av de fyra personer från Sverige som sitter fängslade i Köpenhamn, dömda för att ha försökt iscensätta en terrorattack mot Jyllands-Posten, hade tre erfarenhet av resor i olika konfliktzoner.

Den norske forskaren Thomas Hegghammer har räknat på det i sin artikel Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice between Domestic and Foreign Fighting, publicerad i American Political Science Review i februari.
"... no more than one in nine foreign fighters returned to perpetrate attacks in the West (107 returnees against 945 foreign fighters). [...] On the one hand, this rate suggests that far from all foreign fighters are domestic fighters-in-the-making. On the other hand, a one-in-nine radicalization rate would make foreign fighter experience one of the strongest predictors of individual involvement in domestic operations that we know..."
Med ett 30-tal jihadister – minst – som har rest till Syrien kan vi nästan räkna med att även få dåd i Sverige.