fredag, maj 24, 2013

"Sollentunas muslimer" på jihad i Syrien

Foto från "Sollentunas muslimer".
Personen eller personerna bakom facebookkontot "Sollentunas muslimer" tillkännagav idag sin närvaro i Syrien. Enligt uttalandet har "Sollentunas muslimer" sedan en tid stridit vid fronten, men nu förflyttats till norra Syrien nära turkiska gränsen.

Hur länge "Sollentunas muslimer" har befunnit sig i Syrien framgår inte. Senaste aktiviteten på Facebookkontot var den 22 januari. Redan en månad tidigare publicerades dock ett maskerat foto på två jihadister i Syrien.

Att döma av dagens uttalande tillhör "Sollentunas muslimer" jihadiströrelsen Jabhat al-Nusra, som (numera även officiellt) är en gren av Islamiska staten – dvs al-Qaida – i Irak.
 
"Aselam Wa aleyko, Vara arade broder och hedrade syster, vi pa Sollentunas Muslimer vill be om ursakt for vart langa uppehal som berot pa att vi har flyttat till Syrien. Men Alhamdolillah har vi nu fat gront ljus fran vara omera (ledaren) att ater uppta vart media arbete. Och vi har nu blivit forflyttade fran franten till grans mot Turkiet. Vi kommer innom kort insha Allah lansera en ny gren till Al-Furkan media, Al-Furkan English som kommer rikta sig till vara broder och systra som lever I vast. Io och med den ny satsningen pa pa media utav Den Islamiska Staten I Irak Och Sham kommer vi nu insha Allah ha tilllgang till internet och vi komme bi ithnillah aven ha mojligheten att ater uppta arbetet med Sollentunas Muslimer." 
Värt att notera är också att svenskarna här kommer med en stor nyhet i jihadistvärlden: att Islamiska staten ska starta en propagandakanal särskilt riktad mot Väst.