fredag, februari 21, 2014

Wiktorin: Fler än 200 svenskar krigar i Syrien

17 personer från Sverige har hittills rapporterats döda i Syrien. Säkerhetspolisens senaste bedömning är att minst 75 personer har rest dit för att strida. Det är siffror som antyder en mycket hög andel döda per stridande.

Överstelöjtnant Johan Wiktorin, redaktör för Kungliga krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och säkerhet, har räknat på saken och menar att "SÄPO laggar efter rejält om Syrien":
"... Enligt inrikesministern bedömde de franska underrättelse- och säkerhetstjänsterna att 700 franska medborgare eller människor som lever i Frankrike slåss, har slagits eller är på väg för att slåss i Syrien. Antalet dödade franska medborgare uppges till 21, vilket ger andelen stupade 3-4 % (beroende på hur många som är på väg). Här räknar jag högt med 4 %.

Det slutar inte där, eftersom the Sundaytimes i helgen hade en liknande varning från brittiska myndigheter. Nu är tyvärr artikeln bakom betalvägg, så de flesta kan inte nå den. De viktigaste uppgifterna i artikeln som berör det här ämnet är att regeringens ministrar har blivit informerade att mer än 400 britter har åkt till Syrien och av dem har cirka 20 stupat. Detta ger en andel stupade kring 5 %.

Dessa andelar kan jämföras med de andelar som svenska underhållsberäkningar för sjukvårdstjänst som fanns förut, där storstrid för en brigad innebar förlustsiffror på 8 % med panoramat 1/5 döda, 3/5 sjukvård, 1/5 lättare skador utan sjukvård. Detta har ingen direkt relevans här, men tjänar som en påminnelse om att långt ifrån alla dör i strider.

Men vi har i de andra exemplen här ett ackumulerat intervall från 4 % (stupade franska medborgare) via 5 % (stupade britter) till 6 % (stupade i syriska krigsmakten). Om vi drar upp detta för att vara försiktiga ytterligare 2 %-andelar så skulle andelen stupade bland svenska medborgare vara som högst 8 %.

Med minst 17 döda enligt GT, så skulle det innebära mer än 210 deltagare från Sverige, vilket blir min konservativa bedömning. Med jämförelsetal från den syriska krigsmakten skulle antalet närma sig 300. Med franska andelar blir det 425. ..."
Man kan tänka sig invändningar mot Wiktorins resonemang.

En skulle kunna vara att Säpo:s 75 enbart inberäknar stridande man har identifierat, och inte har med några antaganden eller spekulationer om mörkertal. Säpo säger ju i princip att "vi vet att minst 75 personer är där", fast man mycket möjligt likaväl skulle ha kunna sagt att "våra beräkningar gör gällande att antalet stridande från Sverige uppgår till omkring 150". Det är möjligt att andra länders underrättelseorgan agerar på det senare sättet. Om det stämmer laggar Säpo inte efter, man talar bara om andra saker.

En annan invändning skulle kunna vara att Sverige har begåvats med ett par journalister och forskare som faktiskt följer utvecklingen i Syrien mer noga än i andra länder. Siffran 17 rapporterade döda skulle exempelvis inte ha existerat utan undertecknad, och mycket information skulle aldrig ha nått offentligheten utan Expressens Kassem Hamadé. Många forskare och journalister från andra länder vänder sig till mig i förhoppningen att jag har lika detaljerad information om deras länder (det har jag inte). Dödstalen i andra länder kan alltså vara underskattade.

Men det är mycket möjligt att Wiktorin har rätt. Jag har hört inifrån svenska myndigheter att antalet som faktiskt är på plats och krigar mycket väl kan vara dubbelt så högt som det givna talet.

Uppdatering:

Magnus Ranstorp: "En korrigering. Franska siffrorna är fel eftersom Hollande uppgav fel siffra - skulle vara 300-400 och inte 700. Men det kanske inte betyder något för tesens slutsats att betydlig fler är på plats från Sverige."