onsdag, januari 14, 2004

Classic psychopath, says professor

Leif GW Persson uttalar sig i Svenska Dagbladet om sina intryck av Mijailovic.

– Han är påtagligt lik alla andra psykopater jag stött på i sådana här sammanhang. Totalt ointresserad av vad som hänt offret. Och den enda som det är synd om är dem själva, säger han.

I förhören med Mijailovic försökte man vädja och locka honom till att erkänna. Det är en teknik som inte fungerar, säger Persson:

– Det är helt verkningslöst på en psykopat. Han upplever det som en djup jävla orättvisa att han sitter där. Det är egentligen han som är offret, beroende på taskig familj, taskigt samhälle och elaka kamrater i skolan, inga tjejer. Alla har varit dumma mot honom. Att vädja till hans medlidande är helt verkningslöst.

Summary in english:
Leif GW Persson, professor of criminology, tells about his impressions of Mijailovic in Svenska Dagbladet.

- He is very much alike every other psychopath that I have encountered in similar occasions. Totally uninterested in what has happened to the victim. And the only one to pity are themselves, says Persson.

- He feels that it is very unfair that he is sitting there. It is really he who is the victim, depending on a lousy family, an unjust society and mean schoolmates, no girls. Everybody has been cruel against him...