lördag, januari 31, 2004

Internationalism? Newspeak!

Upp till kamp emot kvalen,
sista striden det är.
Ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Men inte åt balter, polacker och de andra nya medlemsstaternas medborgare.


Hur internationell är solidariteten, egentligen, som socialdemokratin sjungit om i över hundra år?

Igår kom Göran Perssons väntade utspel: Sverige kommer sannolikt att införa särskilda övergångsregler för medborgarna från EU:s nya stater. Polackerna ska inte kunna komma hit och jobba som vanliga människor. Polackerna ska, eftersom de är osolidariska löss och parasiter utan respekt för den fackliga nomenklaturan, få undergå särskild prövning innan de släpps in på arbetsplatserna.

Polackerna, balterna och de andra ska inte få använda den enda riktiga konkurrensfördel de har, bestämmer socialdemokraterna. De är undermänniskor och ska vara svenska undersåtar, precis som på sextonhundratalet. Slavar, utan rätt att själva förfoga över kropp och arbetsinsats.

För tänk om vi började behandla balterna som medmänniskor. Hur skulle det se ut?

Det vore ju för jävligt om en vanlig svensk medelklassmänniska skulle få råd att anlita en hantverkare för att bygga om köket, istället för att göra det själv. Det vore ju hemskt om ett litet fastighetsbolag skulle kunna vända sig till någon utanför byggkartellerna för att renovera fastigheterna. Det vore ju fruktansvärt om barnfamiljerna skulle kunna skaffa städhjälp två timmar i veckan utan att bli ruinerade.

Det vore ju vansinne att låta polackerna arbeta sig upp till vår levnadsnivå. Hur skulle vi då kunna påstå att vi är bäst i världen?

Nej, riktig gammaldags socialdemokratisk solidaritet, det innebär att rycka axlarna när grannarna i öst berövas sina rättigheter.

Göran Perssons senaste utspel är en helt logisk fortsättning på socialdemokratins eviga problem med att betrakta utlänningar som människor. Svårigheterna att acceptera att vi svenskar inte är så mycket bättre än andra. Men det duger ju inte att säga högt, så sossarna använder nyspråk.

Gränsvakter är Internationalism. Solidaritet är Förtryck. Slaveri är Frihet.

Låt oss börja använda klarspråk istället. Säga som det är.

Vi kan kalla det Baltutlämningen, del två.

Summary in english:
Sweden will probably adopt new temporary legislation when the EU expands. This will make it harder for citizens of Poland and the baltic states, for example, to compete on the Swedish market.