torsdag, januari 22, 2004

Please judge! Don´t free him!

Ett av de tyngre argumenten för att hålla Mijailo Mijailovic inlåst för överskådlig tid presenterades i saligen avsomnade Svenska Hustler 1990. Tyvärr har argumentet fallit i glömska, och en mer släpphänt hållning i rättsfrågor har kunnat etablera sig.

Självfallet var Christer Pettersson, mannen som mördade Olof Palme, dömdes för mordet, och sen friades i Svea Hovrätt, inblandad. Hela argumentet kretsar kring honom, faktiskt.

Varför ska vi hålla Mijailo Mijailovic inlåst? Jo, för att annars blir det såhär, såhär, och såhär.

Snälla rätten! Lås in honom!

Summary in english:
The foremost argument for putting Mijailo Mijailovic in the slammer for the foreseeable future was presented by the swedish edition of Hustler, Svenska Hustler, in 1990.

Sadly enough, the argument has since drifted into oblivion, and a more liberal approach towards the judicial system has taken root.

The argument does of course revolve around the man who killed prime minister Olof Palme, was sentenced for it - and then freed in a higher court: Christer Pettersson.

So, why should we lock Mijailo Mijailovic up? Well, because we don´t want this, this, or this.

Please, judge! Don´t put him free!