fredag, januari 23, 2004

Who wants to be a reporter?

Jag arbetar som journalist, men innerst inne drömmer jag om ett riktigt jobb. Ett jobb som tar mig och min kreativitet på allvar. Ett jobb som innebär en utmaning. Ett jobb som känns i hela kroppen.

Från och med idag tror jag att jag vet var jag ska söka mig. Jag ska skriva pressmeddelanden åt finansdepartementet. För där räcker det inte med att bara försöka skildra världen som den är, nej där måste man göra något större. Något som liknar världen, men som är något helt annat. Ja, som konst, ungefär.

Ta bara dagens pressmeddelande. Det heter Att öka sin arbetsinsats lönar sig. Det är en titel som för en journalist betyder något helt annat än för en press-informatör. Det är en mening som för en journalist är helt trivial, men som i en riktigt skicklig informatörs mun är stor konst.

En vanlig människa tror förstås att en text med rubriken Att öka sin arbetsinsats lönar sig handlar om att det är lönsamt att jobba. Och så är det, förstås. Om det är en journalistisk text. Men detta är en informatörs text som ska beskriva en rapport, så den handlar om något helt annat. Den handlar, om man läser annat än ingressen, rubrikerna och slutklämmen, om att sjukskrivna och arbetslösa inte skulle tjäna något på att skaffa jobb. För det är ju så det är. Incitamentet att börja arbeta är praktiskt taget noll. Men det kan man inte skriva i en rubrik. I brödtexten, en bit ner, går det bättre.

"Utsatta grupper har svaga ekonomiska drivkrafter. Att ta steget till arbete från arbetslöshet eller sjukskrivning lönar sig särskilt dåligt för personer med låg inkomst, ofta unga eller lågutbildade. Beräkningarna visar att grupper som löper större risk att bli arbetslösa eller sjukskrivna har svagare ekonomisk drivkraft att arbeta. En extra arbetsinsats lönar sig dåligt för ensamstående med barn, arbetslösa och deltidsarbetande. För ensamstående mödrar är det särskilt vanligt att skatte- och bidragssystemen samverkar på ett sätt som ger svaga drivkrafter för arbete."

Men en god informatör ska inte låta sig nedslås. En god informatör petar in en sjysst mellanrubrik. Folk uppfattar ändå inte mer än rubrikerna.

"För många lönar sig arbete"

Ja, det står så. För många lönar sig arbete. Det är ett vackert sätt att säga att för de allra flesta lönar det sig inget vidare att knega. Men det skulle ju aldrig en bra informatör på finansdepartementet skriva. Han skulle lägga den biten näst längst ner. Varför näst längst ner? Jo, därför att de allra flesta som kommer i kontakt med texten läser bara ingressen, mellanrubrikerna, och slutklämmen.

Näst längst ner i pressmeddelandet Att öka sin arbetsinsats lönar sig står det alltså:

"Många med låg inkomst har svårt att förbättra sin levnadsstandard genom att utöka sin arbetsinsats, söka ett arbete med högre lön, utbilda sig eller flytta för att få ett mer välbetalt arbete. Det finns en risk att om man inte kortsiktigt vinner på att öka sin arbetsinkomst, så stannar man kvar i en situation med låg levnadsstandard."

Nej, det är inte roligt att vara journalist. En journalist skulle aldrig kunna skriva en text som förklarar varför vi har exceptionellt höga sjuktal i Sverige - och sen rubriksätta med:

"Extra arbetsinsats lönar sig mer"

För det är faktiskt det som är mellanrubriken ovanför detta stycke:

"Den ekonomiska drivkraften att börja arbeta vid arbetslöshet eller sjukskrivning är betydligt svagare. År 2003 är den genomsnittliga ersättningsgraden vid arbetslöshet 79 procent, dvs. hushållet behåller 79 procent av sin disponibla inkomst. Motsvarande siffra vid sjukskrivning är 84 procent. Drivkrafterna att börja arbeta är således svagare vid sjukskrivning än vid arbetslöshet."

Och det är ändå en skönmålning av verkligheten! Längre ner fortsätter resonemanget om sjuktalen:

"Vid sjukskrivning är ersättningsgraden minst 90 procent för mer än var tredje person. De förlorar med andra ord mindre än 10 procent av sin disponibla inkomst om de blir arbetslösa eller sjukskrivna. Beaktar man även att en majoritet har avtalsersättningar som kompletterar de offentliga försäkringarna blir det privatekonomiska utbytet av arbete än svagare."

Nej du. Journalist. Vem fan vill vara journalist? Finansdepartementet, här kommer jag!

Summary in english:
The swedish department of finance has just released a report on peoples economic rewards of work. The report shows that for workers on sick-leave, and for people out of work, there are practically no incentives to go back to, or find, a job. But the hilarious thing is that the press announcement reads: "It pays good to work more".