söndag, januari 11, 2004

Swede politician volunteer for mars mission!

George Bush har just förklarat att han vill inleda en ny kapplöpning inom rymdforskningen. Bush vill kolonisera Mars. Vi här i Europa jublar, för att visioner är viktiga. Det är viktigt att ha ett mål. Det är viktigt att ha en långsiktig tanke. Och det är viktigt att ha dugliga män därute, som visar omvärlden vad mänskligheten har för kapacitet.

Kolonisera Mars. Det är en vacker tanke. Jag instämmer. Inget kan vara bättre för vår civilisation än att skapa en permanent bas på mars. Och jag håller med: skicka Maud Olofsson.

Jag vet att hon vill. Vilken oberoende opinionsundersökning som helst skulle visa att folket, om de måste välja en svensk, helst av alla skulle placera Maud Olofsson i omloppsbana. Dessutom har hon själv visat intresse.

- En människa på månen förlorar nära 85 procent av sin vikt. Tänk bara - hur lite skulle jag då väga på Mars?

Orden är Olofssons. Men hennes entusiasm stannade inte där.

- Tänk bara - där ute har de varken Pizza Express eller Seven Eleven. Förutsättningarna för regionalpolitiska utspel är optimala.

Bland svenska folket är det nästan ingen som motsätter sig Maud Olofssons kandidatur. I en ny SIFO-undersökning svarar 90 procent av respondenterna att de vill hålla smittsamt avfall så långt från sina egna boplatser som möjligt.

Summary in english:
Leader of swedish idiot-party Centerpartiet has been voted "most wanted volunteer in Mars colonization program". Maud Olofssons predecessor Lennart Daléus was a nudist, but that didn´t scare the voters enough. Now, all of Sweden has embraced the new George Bush Space program, just to get rid of her, and her voters.
Colonize Mars - send Maud!