tisdag, februari 24, 2004

Mauricio Rojas not to run for re-election!

Mauricio Rojas, riksdagsledamot för Folkpartiet, kommer inte att ställa upp i nästa riksdagsval.

Det berättade han på tisdagkvällen i intervjuprogrammet Korseld, som sänds i Sveriges Televisions digitala nyhetskanal 24.

Rojas, som under betydande uppmärksamhet valdes in i riksdagen på ett folkparti-mandat utan att tillhöra partiet, uppgav partipolitikens dominans, och bristen på individuellt inflytande för den enskilde riksdagsmannen som anledning till att han inte ställer upp till omval.

- Vi som enskilda riksdagsmän, har så få resurser, att vi har ingen chans, på riktigt, att sätta oss in i frågorna. Vårt politiska system gör oss individer till ingenting, praktiskt taget, i riksdagen.

- Nu ser jag inifrån, hur det här maskineriet är gjort för att partierna ska ha all makt, och individerna blir helt oväsentliga.

- Tror du att du kommer att kandidera till omval?

- Nej, det kommer jag inte att göra, för att det här gillar jag inte.

- I riksdagen har vi ingen chans! Partierna har monopoliserat resurserna. Vi har en partidemokrati, inte en demokrati baserad på individerna. Det där måste vi förändra.


Hela intervjun går att se på webben.

Summary in English:
Member of parliament and liberal heavyweight Mauricio Rojas will not run for re-election. Mauricio Rojas told this in a tv interview this tuesday evening, in Korseld (Swedish Crossfire, also streamed).