lördag, mars 13, 2004

Men as a source of income

Länsförsäkringar har gjort en undersökning om vad medborgarna oroar sig för, vad gäller privatekonomi, och DN skriver om det idag. Det visar sig att mäns största oro gäller risken att bli arbetslös, följt av risken att bli långvarigt sjukskriven.

Och det låter ju rimligt.

Det största hotet mot mannens privatekonomiska situation är arbetslösheten. Klart killen är orolig.

Länsförsäkringar har naturligtvis också tittat på vilket kvinnans största orosmoln är, ur ett privatekonomiskt perspektiv.

Kvinnan är mest oroad för att bli ensamstående.

Nu kan man tycka att detta speglar djupa orättvisor på arbetsmarknaden. Att stackars kvinnor kedjas fast vid spisen utan möjlighet att försörja sig om maken lämnar hushållet.

Och visst finns det orättvisor. Kvinnor har lägre löner, ofta på grund av att de antas vara benägna att föda barn och dessutom stanna hemma och vårda dem. Vilket ju inte alltid stämmer.

Men kvinnor har å andra sidan den fördelen att de kan ha flera försörjningskällor.

"Women have two sources of income - men and employment."

Så skriver den minst politiskt korrekta ekonom Sverige har fött fram. Hon heter Lena C Edlund, och forskar i familjebildningens ekonomi. Hon har lämnat landet, och finns i USA, kanske ska tilläggas.

Hon beskriver med vetenskapliga termer det fenomen som vi vanligen kallar fördom eller folklore - att kvinnor gifter sig rikt om de får välja. Väldigt sällan, dock, gifter sig män till förhöjd levnadsstandard.

Grunden för fenomenet är, något jag tidigare skrivit om, sexuell selektion - följden av bristen på ägg, och överflödet på spermier.

Lena C Edlund har precis uppdaterat den uppsats som jag citerade ovan. Nu heter den "Sex and the city", tidigare hette den "Why do women live in cities?"

Där beskrivs varför städerna drar till sig kvinnor. Det beror inte allena på att där finns fler och bättre arbetstillfällen för kvinnor. Det beror också, argumenterar Edlund, på att där finns bättre arbetsmarknad för män - och alltså rikare män.

Tidigare har Edlund skrivit uppsatsen "A theory of prostitution", där hon förklarar varför prostitution, till skillnad från andra kvinnoyrken man ser ner på, är välbetalt. Näraliggande, kan man tycka.

Jag undrar hur länge Edlund får hålla på. Hon forskar delvis på pengar från svenska institutioner, såsom Vetenskapsrådet, men mer häpnadsväckande Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, som är direkt underställt Socialdepartementet.

Jag tror inte att Mona Sahlin, Margareta Winberg, Inger Segelström et consortes har läst Edlunds små avhandlingar. Om de har det, och ändå inte lyckats strypa pengaflödet, är det ett gott betyg åt forskningens fria ställning. Men, som sagt, de har nog inte läst.

Eller förstått.

Summary in English:
A new survey shows that the greatest fear, regarding economy, for the ordinary man is the fear of losing his job. The greatest scare for a woman is the fear of losing her man.

This is not only evidence for discrimination of women on the job market, but also evidence that women have two sources of income - men and employment.

You can read more about research in this area on this page, that belongs to Swedish associate professor Lena C Edlund - by far the least politically correct researcher from Sweden.