onsdag, mars 17, 2004

"New planet" exposed

Gåtan med den nya himlakropp, som astronomen Michael Brown vid California Institute of Technology tyckte sig ha sett, har nu fått sin förklaring.

Det var i måndags som världens alla rymdintresserade häpnade över den nya upptäckten. En hittills okänd himlakropp hade skådats i Kuiperbältet, beläget bortanför Pluto. Observationerna var osäkra, och andra astronomer ifrågasatte omedelbart om kroppen skulle kunna klassificeras som planet. Man undrade vad det egentligen var som flöt omkring därute.

I en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt avslöjas idag svaret.

Hur länge tidigare statssekreteraren tillika förre generaldirektören för Posten Ulf Dahlsten befunnit sig i Kuiperbältet är dock fortfarande okänt.

Redan i memoarboken "Nirvana kan vänta" (sidan 63) berättade Ulf Dahlsten om sina experiment med levitation. Det var få som trodde honom då. Tvärtom hånades han.

Men nu har Dahlsten, som det heter, fått det sista ordet. Dahlsten riktar, från sin upphöjda plats, hård kritik mot USA för att terrorister mördat fler än 200 oskyldiga morgonpendlare i Madrid.

"Alltfler börjar förstå hur internationell lag och rätt åsidosätts och hur våld föder våld."

Dahlsten föreslår att EU ska öppna en dialog med terroristerna.

"Att EU nu bygger gemensamma resurser för fredsbevarande insatser gör att EU på ett annat sätt än hittills kan påverka beslutsprocesserna på internationell nivå. EU kan medverka till att konflikter löses på ett sätt som inte trappar upp våldet och med mindre inslag av ”dubbel standard” än om USA ensamma väljer ut vilka konflikter som ska angripas och vilka metoder som ska användas. Ett EU som talar med gemensam röst i utrikespolitiken blir en partner USA kommer att finna det värdefullt att lyssna på."

Att Ulf Dahlsten befinner sig i omloppsbana är röjt utom tvivel.

Summary in English:
Ulf Dahlsten, former consiglieri in the social democratic government, surprised the nation a few years ago, when he wrote in his memoirs "Nirvana kan vänta" (Nirvana can wait) that he could levitate.

Therefore it comes as no surprise today, that Dahlsten advocates a softer approach at fighting terrorism. He thinks that a stronger EU could work with a non-violent solution to the Bin Laden-problem.

Dahlsten is still in orbit, I suppose.