fredag, april 02, 2004

kill citizen bill!

Det förhatliga och osannolikt jobbiga partiet Sverigedemokraterna har lyckligtvis ännu inte representation i landets alla fullmäktigen. Gud vet hur vi ska kunna förhindra det med hedern i behåll.

Främlingsfientliga Sverigedemokraterna (vi journalister har gett dem det stående epitetet främlingsfientliga - och vi älskar att de tycker illa om det) har haft en ansenlig tid att bygga en strategi för att få genombrott i de kommunala församlingarna, trots att de motarbetas med mer eller mindre demokratiska medel. I någon kommun har man minskat antalet platser i fullmäktige, exempelvis, för att antalet röster per mandat skulle bli högre, och på så vis missgynnat de små partierna. Men det är ju inte en taktik som funkar överallt.

I kommuner där främlingsfientliga (oops, nu skrev jag det igen) Sverigedemokraterna inte har representation använder de sig av en smart modell för att göra sin röst hörd. De använder det instrument som kallas Medborgarförslag, vilket exempelvis Ekot berättat om.

Möjligheten att lämna in medborgarförslag infördes häromåret och i finns i dag i ungefär hälften av landets kommuner. Tanken är att öka demokratin genom att ge fler än bara de folkvalda möjlighet att lägga förslag till fullmäktige.

I vissa kommuner står främlingsfientliga (hihi) Sverigedemokraterna för över hälften av medborgarförslagen. Och därför vill en del lägga ner hela modellen.

Och det kanske är bra. Det är ju inte så att det är svårt att kontakta sin lokala ledamot. Jag vet, jag ringer politiker dagligen. De är otroligt tillgängliga. De är faktiskt så tillgängliga så jag börjar undra om de överhuvudtaget jobbar.

Nackdelen är uppenbar. Man missar såna här pärlor (som jag klippt ur FaluKuriren):

Kommunen bör medverka till att ta bort uppgifter om den första "så kallade" månlandningen från nya skolböcker, eftersom den spelades in i en filmstudio i London.

Det föreslår Lars-Olov Tillman i ett medborgarförslag.

Tillman, under många år kommunfullmäktigeledamot för vänsterpartiet, påstår att det finns felaktiga uppgifter i skolans läroböcker.

- Vad jag vet så finns det fortfarande i skolans läroböcker bilder från den första så kallade månlandningen, och uttalanden om vad dessa austronauter skulle ha sagt vid tillfället. Nu har emellertid Kissinger och en del av de andra ansvariga erkänt att bilderna från månlandningen i själva verket spelades in i en filmstudio i London, hävdar Tillman, och tillägger att studion tidigare använts av den kände filmregissören Kubrick under inspelningen av en rymdfilm.

Förslagsställaren skriver vidare att de ansvariga "erkänt att de samtal som fördes inte alls var något man kunde spara för framtiden, utan bara en massa strunt".

- Om det inte går att ta bort dessa uppgifter från läroböckerna så lägg åtminstone in en rättelse som beskriver hur det verkligen gick till att filma denna så kallade månlandning. Ni borde också be de högre skolmyndigheter som ska trycka nya skolböcker att ta bort dessa uppgifter, föreslår Lars-Olov Tillman.


Bara i Gagnef, barn. Bara i Gagnef.

Summary in English:
Many counties plan to stop the possibility for ordinary citizens to introduce bills directly to the municipal council, a reform that was introduced a couple of years ago in half of Sweden´s counties to vitalize democracy.

This because the xenophobic party Sverigedemokraterna (Swedendemocrats, like) systematically uses the “citizen´s bill” to get a voice in towns were they lack representation.

I, also, think we can drop the “citizen´s bill”. It is not very hard to get in touch with your local politician. I do it every day at work. In fact it is so easy to get to talk to them that I suspect they actually never work.