torsdag, april 01, 2004

Free the east!

Det har varit ett sorgligt spel att beskåda.

Lars Leijonborg har raderat allt det förtroende han fick i present av Janne Josefsson (som faktiskt röstar på Folkpartiet, för den som inte visste) inför förra valet. Gång på gång har Leijonborg gått ut och sagt att invandrarna måste hindras från att komma hit och snylta på välfärden. Gång på gång har han förfäktat inskränkningar i friheterna - i synnerhet för svartskallarna.

Kan det vara så jävla svårt att driva ett liberalt parti?

Vad kan krävas? En uppfattning om alla människors lika värde. En vilja att ge rättvisa spelregler för alla. En kampvilja mot statligt förtryck. En övertygelse om nyttan av frihet. Voila!

Idag försvarar sig Leijonborg i Expressen. Och det låter inte precis liberalt. Det låter som Frank Baude på syra.

"Folkpartiet slår vakt om nationellt beslutsfattande och höga ambitioner på välfärdsområdet. Vår bedömning är att det inte låter sig förena med helt fri invandring..."

Kritikerna mot det nya, nationalistiska Folkpartiet beskriver han så här:

"Det är den nyliberala kritiken, som uppenbarligen vill pressa fram en nedmontering av välfärdsstaten med hjälp av den fria invandringen. De finns i en ohelig allians med varmhjärtade människor, som inte vill se att det finns en inbyggd motsättning mellan en avancerad välfärdsstat och fri rörlighet när klyftorna är stora."

Personligen har jag svårt att betrakta Erik Ullenhag som nyliberal, men det kanske är jag som har skeva värderingar. Eller menar han att Ullenhag är lurad av onda nyliberaler - och alltså inte vet vad han pratar om? Det är i såna fall ett ganska lumpet påstående.

Leijonborg måste vända skutan nu, innan han går i hamn i Danmark och skakar hand med Pia Kjaersgaard. Det är till Baltikum han ska styra, om han vill fortsätta kalla sig liberal.

Befria öststaterna!

Summary in English:
The Swedish Liberal Party is going in a scary direction. The party leader Lars Leijonborg is sounding more and more like a protectionist social democrat. Leijonborg advocates temporary rules to restrict immigration from the new EU-members, and he does it with nationalistic furor. It is painful to hear.