söndag, maj 23, 2004

Jag, feminist!

Ibland får man märkliga erbjudanden. Nedan är mitt svar på det senaste.

Hej!

Tack för ditt brev.

Det är naturligtvis glädjande att du anser att mina i all hast nedtecknade åsikter kan vara värda att sprida. Tyvärr måste jag dock tacka nej till ditt erbjudande att skriva en debattartikel för tidskriften Antifeministen.

Jag är, vilket du antyder att du förstått (kanske genom mitt förslag att utrusta kvinnor med handeldvapen i syfte att uppnå en bättre maktbalans mellan könen), feminist. Och oavsett vilken definition av feminismen som ni förklarar er anti, så har jag svårt att se att det skulle bli annat än problem om jag deltog i er tidskrift.

För det första: Jag vill inte med mitt namn legitimera en rörelse som kallar sig antifeministisk (även om namnvalet, som i ert fall, verkar vara logiskt och ideologiskt ogrundat). Jag vill inte, ens i den fria debattens namn, vara mänsklig sköld åt några mörkermän.

För det andra: Jag fruktar att min text skulle missförstås – att någon skulle se den som ett angrepp på feminismen.

För det tredje: Jag tror att jag i framtiden skulle misskrediteras av att ha haft mitt namn i er tidskrift.

Du kanske tycker att jag är kinkig. Det är jag inte. Jag deltar i debatten, men förbehåller mig rätten att välja arena.

Jag har förstått att ni inte har något emot kampen för jämställdhet. Att det är feminismen ni vill motarbeta. Men begreppen betyder samma sak, även om Gudrun Schyman vill få en att tro annat.

Det faktum att människor som Tor Paulsson och Lars Ohly kallar sig demokrater gör inte att jag skulle skriva artiklar i en tidning som hette Antidemokraten. Det märkliga i att Eva Björklund tycker att hon är solidarisk med Kubas folk gör inte att jag kallar mig osolidarisk. Bara för att Margareta Winberg kallar sig feminist är inte begreppet förbrukat. Det är fullt användbara uttryck, missbrukade av idioter.

Jag är alltså feminist. Och vill därför inte delta i tidskriften Antifeministen utgiven av Antifeministiska samfundet, hur trevliga ni än är.

Jag kan naturligtvis inte hindra er från att citera mig. Men innan ni överväger det tycker jag att ni ska läsa Randy Thornhills A natural history of rape. Där hittas grundsatserna för mitt förslag om hur vi ska kunna minska antalet våldtäkter.

Vänliga hälsningar,
Per Gudmundson