fredag, september 24, 2004

Halvera riksdagen!

I senaste numret av Timbros nättidskrift Smedjan pläderar Anders Carlgren i en artikel för en halvering av antalet platser i Riksdagen. Den som följt mina inlägg här under veckan, då motionsflodens mer bisarra inslag uppmärksammats, kan naturligtvis inte annat än hålla med.

Jag vill ta tillfället i akt att peka ut en ledamot som särskilt borde fundera en smula över Carlgrens artikel.

Prästen och centerpartistiska riksdagsmannen Lars-Ivar Ericson profilerar sig allt tydligare som parlamentets minst nödvändiga ledamot. Tidigare har han motionerat om ökat stöd till shoppingmissbrukare, och för politisk detaljstyrning av sportsändningar i tv. Nu träder han fram igen, med en motion om politisk detaljstyrning av sändningarna av tv-gudstjänster.

2004/05:c420
TV-gudstjänster

Genom ett stort antal församlingssammanslagningar har antalet gudstjänster som svenska kyrkan erbjuder under år 2003 minskats väsentligt. Detta drabbar framförallt människor som bor på landsbygden som då måste ta sig till en annan kyrka då det inte så ofta firas gudstjänst i den egna församlingen. För dessa människor kan TV-gudstjänsten vara ett alternativ . TV-gudstjänsten betyder även mycket för många äldre och funktionshindrade som har svårt att ta sig till kyrkan.

Genom TV-sända gudstjänster får tittarna en kulturell upplevelse då kyrkobyggnader från olika tidsepoker visas och hela landet får tillgång till sändningskyrkans inre och yttre miljö. Därför bör TV-gudstjänster inte sändas från studion och repriser undvikas eftersom gudstjänsterna skall vara aktuella och kopplade till det som sker i vår omvärld just nu.

Eller hur? Halvera riksdagen!