fredag, oktober 06, 2006

Vi betalar inte!

Radio Stockholm berättar om könsfördelningen när det gäller vårdnadsbidrag. I några Stockholmskommuner har ju borgerliga majoriteter sedan en tid erbjudit en penningsumma till den som väljer att stanna hemma med sitt barn. Och det är ju liknande det system som ska införas i hela landet av den nya regeringen.

Ingen förvånas naturligtvis över ojämlikheten:

Den övervägande majoriteten av de som beviljats vårdnadsbidrag för att vara hemma med sina barn i Nacka, Sollentuna och Tyresö är kvinnor. Av cirka 100 beviljade bidrag har bara tre gått till män.
Jag har naturligtvis inga invändningar mot att familjer själva bestämmer hur de vill göra med sina småttingar. Jag anser mig inte ha något att säga till om när kvinnor väljer på ett sätt jag inte skulle göra.

Men jag har jävligt mycket emot att behöva betala för ett system som innebär att könsojämlikheterna institutionaliseras!

Herregud. Om ni vill vara fastkedjade vid spisen, visst. Men använd era egna pengar. Jag betalar redan dyrt för de daghem och dagmammor som möjliggör ett vettigt deltagande på arbetsmarknaden.