onsdag, november 01, 2006

Arbetslinjen

Enligt en ny kartläggning från SCB är 390.000 personer i arbetsför ålder i landet till 90 procent beroende av bidrag.

För 390 000 personer (7,5 procent) i åldrarna 20–64 år bestod inkomsten till minst 90 procent av arbetsmarknadsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och behovsprövade bidrag. I kommunerna varierade andelen mellan 3 procent i Vellinge och 18 procent i Haparanda.
Arbetarrörelsen, som ju sedan länge övergett arbetslinjen, fokuserar på helt andra problem. I Dagens Nyheter rasar facket SEKO över att magnetfälten på de nya dubbeldäckade tågen ger för hög strålning.
Magnetfälten på de nya dubbeldäckarna oroar facket på SJ. De anställda utsätts för en betydligt högre exponering än i andra tåg. För passagerarna kan det handla om väldigt höga värden.

- Vi är oroliga, säger Erik Johannesson, ordförande för Seko-klubbarna inom SJ.
Jag är också orolig. Är det inte dags för rörelsen att vakna nu? Och fundera över jobben?

(via: Nattväktarstaten och välfärdssamhället)