onsdag, november 08, 2006

Diskutera invandringen nu!

Vi som vill ha en liberal invandringspolitik har ett särskilt ansvar att försöka få bukt med de problem som uppstår i dess kölvatten. Samtliga tidigare regeringar har duckat för detta ansvar. Men problem finns, och det är ett svek mot medborgarna att förneka dem.

Idag berättar flera svenska tidningar (Dagens Nyheter, Helsingborgs Dagblad, Sydsvenska Dagbladet) att kvinnojouren i Malmö nu till hälften befolkas av misshandlade kvinnor vars problem härrör från misstänkta tvångsäktenskap med danska invandrarmän, bördiga främst från mellanöstern och Pakistan. Männen har sannolikt hämtat fruar från sina ursprungsländer och bosatt sig i Skåne, eftersom svenska äktenskaps- och invandringslagar är mjukare än danska.

Helsingborgs Dagblad:

När Danmark stramade upp sin utlänningslag 2002 skapades begreppet äktenskapsflyktingar. Par flyttade framför allt till Malmö, Helsingborg och Landskrona för att gifta sig. Lagen i Danmark kom till för att hindra tvångsäktenskapen och betraktas av integrationsminister Rikke Hvislhöj som en succé.

I Skåne och framför allt kuststäderna har detta dock skapat stora problem för kriscentrum och kvinnojourer.

— Bara i år har vi haft 25 fall där dessa kvinnor misshandlats av sina män, säger Agneta Frick. För tillfället har vi inte mindre än fyra så kallade äktenskapsflyktingar som bor i vårt skyddade boende. Totalt nio platser.

— De senaste åren har detta blivit ett mycket stort problem. Dessa kvinnor är extremt utsatta. De kommer till Sverige, hamnar i en lägenhet med liten eller ingen kontakt med omvärlden. När de hamnar hos oss vet de ofta inte ens vilken gata de bor på, säger hon. Deras kunskaper i svenska är också ringa eller inga alls.

Agneta Fricks larm uppfattas som mycket positivt av hennes kollegor. Else-Marie Larsen på Kvinno- och tjejjouren i Helsingborg välkomnar att frågan kommer upp på bordet.

— Redan under valrörelsen tog vi kontakt med dåvarande justitieminister Thomas Bodström (s) när han valtalade i Helsingborg. Men han förstod inte ens frågeställningen, säger hon.

— Vi har stora problem med dessa äktenskapsflyktingar i området. I dag har vi två i skyddat boende på våra sex platser, säger hon.

Förhållandevis många av dessa kvinnor kommer från Landskrona. Något som bekräftas av Gertrud Laring, ingående i Landskrona kommuns kvinnofridsteam. Hon är också nöjd med att frågan äntligen belyses.
Moderate migrationsministern Tobias Billström (själv från Skåne) säger till dansk press att han är beredd att samtala med danska migrationsministern Rikke Hvilshøj om situationen.
»Ministeren er åben for en dialog med Danmark om dette spørgsmål og om den generelle problematik på området,« meddeler ministerens pressechef Markus Friberg.
Det är danska morgontidningen Berlingske Tidende som i flera artiklar uppmärksammat problemet och lyft fram de svenska kvinnojourernas kritik mot att de får lägga resurser på vad de betraktar som en dansk fråga. I tidningen uttalar sig danska integrationsministern Rikke Hvilshøj och säger att det inte är den danska lagstiftningen som skapat problemet, och att svenskarna själva beslutar om vilka som ska få upphållstillstånd.

Berlingske Tidende:
Det virker som om, at vi eksporterer et problem med tvangsægteskaber i danske familier til Sverige. Er det rimeligt?

Det er altså ikke danske regler, der skaber voldelige ægtemænd. Vi laver regler, hvor vi gør, hvad vi kan, for at forhindre tvangsægteskaber og få integrationen i Danmark til at fungere. Det er ikke sådan, at der ligger en eksportstrategi på dette område.

Er du uenig i den svenske kritik?
Det er ikke mig, der bestemmer, hvem Sverige giver opholdstilladelse. Det bestemmer svenskerne selv. Jeg har ansvar for, hvem der får opholdstilladelse i Danmark.

Så svenskerne er selv ude om det?
Sådan vil jeg ikke formulere det. Men jeg synes, at det kunne være interessant at udveksle erfaringer med mine to nye svenske kolleger, migrationsministeren og integrationsministeren. Derfor har jeg allerede skrevet til dem og foreslået, at vi mødes. Vi må have en fælles interesse i at gøre, hvad vi kan, for at bekæmpe disse tvangsægteskaber - og for at undgå, at disse kvinder kommer ind i voldelige ægteskaber.

Du har tidligere efterlyst dokumentation for, at de stramme danske regler på udlændingeområdet skulle have medført en eksport til Sverige af tvangsægteskaber. Er det ikke det, vi nu får fra det svenske politi og kvindekrisecentret?

Jeg er ikke blind for, at nogle benytter sig af, at de kan flytte til Malmø. Men det er blevet sat op som om, at alle nu tager til Malmø, og sådan er det altså ikke. Der er ikke tvivl om, at vi har fået brudt et ægteskabsmønster. Vi har fået udskudt tidspunktet for, hvornår de unge indgår ægteskab. Dermed har de fået friere rammer for at få taget en uddannelse og blive mere modne.

Så du er ikke pinligt berørt over den svenske kritik?
Nej, for det er ikke den danske lovgivning, som avler volden. Men vi er meget faste i kødet i Danmark. Hvis vi skal have integration til at lykkes, så er vi nødt til fastholde vores udlændingelovgivning. Man kan jo også se, at man i store dele af Europa er ved at blive mere opmærksomme på, at man er nødt til styre indvandringen bedre. Integrationen sker ikke bare af sig selv, og antallet gør en forskel.
Den danska oppositionen vill nu tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen, berättar Berlingske Tidende.
»Det er et klokkeklart dansk problem, som svenskerne rydder op efter, og er et udtryk for, at loven ikke modvirker tvangsægteskaber. I stedet skal der iværksættes en social indsats ude i de miljøer, hvor tvangsægteskaberne finder sted. Og udlændingeloven har vist sig at være et dårligt redskab. Derfor må vi have undersøgt konsekvenserne af udlændingeloven,« siger den radikale integrationsordfører Morten Østergaard.Bag kravet om en kulegravning står foruden de Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne.
Men det danska regeringsblocket vidhåller att problemet är svenskt, och att den svenska regeringen måste vara mer offensiv i frågor om de problematiska sidorna av invandringen. Det måste ju finnas mängder med liknande svenska fall, säger man.
Internt i regeringen bakker de Konservative op bag Rikke Hvilshøjs kontante afvisning af den svenske kritik: »Jeg kan ikke forstå, at man ikke har prøvet at være lidt mere offensive i Sverige omkring denne her problematik. Der må jo være en lang række tilsvarende sager fra svenske ægteskaber,«siger de Konservatives integrationsordfører, Henriette Kjær.
Men fenomenet med tvångsäktenskap är ju inte speciellt belyst i Sverige, vad jag vet. I själva verket saknar Sverige i stort en vettig diskussion om det problematiska med en liberal invandringspolitik.

Personligen tror jag att det går att upprätthålla en liberal invandringspolitik om man med öppna ögon ser problemen, diskuterar dem, och sen försöker lösa dem. Jag tror att vad svenskarna är mest skeptiska emot är brottsligheten, och att en mer distinkt kriminalpolitik skulle kunna råda bot på sånt som gör att många (46% av befolkningen) är negativt inställda till invandring överhuvudtaget.

Förhoppningsvis har både Tobias Billström och Nyamko Sabuni förstått varför Sverigedemokraterna når sådana framgångar som vi såg i valet. I såna fall kanske vi kan få en debatt som belyser de svåra frågorna om tradition, religion, migration och integration. Om vi inte lyckas få igång en sån diskussion kan vi säga adjö till den frikostiga, liberala och solidariska invandringspolitiken - för då kommer de invandringsfientliga att ta över förr eller senare.