måndag, november 06, 2006

Veni Vidi Vicious

Stig Henriksson, Fagerstas starke man, är så populär att han gav Vänsterpartiet 58,3% av rösterna kommunalt, och själv uppnådde 32,62% i personvalet. Kanske är det med rätta han nu vill få ett lite tjusigare bemötande.

1982 blev jag vald av de goda medborgarna i Fagersta att tillhöra kommunfullmäktige i Fagersta och var mycket stolt över detta. Lite trist var det dock att den officiella bekräftelsen kom i ett brunt kuvert från länsstyrelsen, innehållande en datautskrift där det lakoniskt på en rad konstaterades att jag utsetts till ovannämnda uppdrag tom 31 oktober, 1985.

21 september, 2006 kom ett nytt brev från länsstyrelsen med samma budskap – och samma trista utformning. Den enda märkbara skillnaden sedan 1982 var att kuvertet denna gång var vitt.

Jag förväntar mig inte att nyvalda ledamöter ska hämtas i galavagn och köras till Västerås slott för att där under välsignelse av biskopen motta landshövdingens lyckönskningar och sedan åka hem försedd med ett sigillbehängt dokument, lämpligt att rama in och hänga på gillestugans vägg, till tecken på det stora förtroendeuppdrag man from månadsskiftet i hård konkurrens av sina likar i kommunen utsetts att vara innehavare till. Men kanske kunde man ändock i någon mån se över formerna för detta tillkännagivande så man lättare såg skillnaden mellan ett hedersbevis av den här karaktären och meddelande om felparkeringsböter eller annan, mindre hedrande, myndighetskorrespondens.
Själv bjuder han på salta pinnar och juicebål vid fullmäktiges öppnande.