onsdag, december 20, 2006

Babs blir professor

Alltid älskvärda ledarskribenten Barbro Hedvall på Dagens Nyheter har blivit gästprofessor i journalistik vid Umeå Universitet.

Får vi läsa dig i DN ändå?

- Ja men visst. Det här jobbet är bara en deltidsprofessur. Och jag har mer än 100 procents arbetskapacitet.
Grattis!