fredag, december 29, 2006

En tredjedel av mördarna invandrade

Dagens DN Debatt belyser ett allvarligt problem: att rättsväsendet tycks behandla människor olika. Den här gången visar siffrorna att utrikes födda döms till hårdare straff än svenska. För några år sedan avslöjade jag själv att invandrare i högre grad än svenskar fängslades på felaktiga grunder. Få saker är mer skadande för rättsväsendet än när principen om likabehandlande sätts ur spel.

Men idag är det en annan uppgift jag ryggar till inför. En formulering.

När det gäller dödligt våld har bara var tredje brott utförts av en person som är född utomlands.
Om jag minns rätt är andelen utrikes födda i landet 13 %. Så att folk i den gruppen står bakom var tredje fall av dödligt våld är inte så "bara". Men det är naturligtvis ändå ett fall framåt. Vid den senaste stora mätningen som BRÅ gjorde var andelen ännu större:
Jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar är det fyra gånger vanligare att personer födda utomlands är misstänkta för dödligt våld och rån.
Om vi inte lyckas dämpa brottsligheten - kan vi då nå en acceptans för en liberal invandringspolitik? Jag tror inte det. En viktig del av vägen till harmoni i invandringsfrågan heter brottsbekämpning.