tisdag, december 19, 2006

Folkligt stöd för terroriststämpling?

Värt att tänka på för alla dem som kritiserat terroriststämplingen av svenskmarockanen: enligt senaste Eurobarometern tycker 88 procent av Sveriges befolkning att beslut om terrorism ska fattas gemensamt inom EU.

Om frågan hade ställts, istället, om beslutsfattande gemensamt inom FN hade nog samtycket varit ännu högre.