måndag, december 04, 2006

Nytt om islamofobi

Har inte hunnit läsa den, och undrar när jag ska få tid, men ändå:

Idag presenterar Forum för levande historia ny forskning (pdf) om islamofobi och antimuslimska stämningar i Sverige. Det finns all anledning att tro att det kommer att blossa upp debatt om resultaten de närmaste dagarna, med tanke på hur det lät när samma myndighet publicerade en rapport om antisemitism (pdf, eller sammanfattningen), som förvisso hade en något annorlunda ansats än den nya.

Nå. Sammanfattningen av islamofobirapporten innehåller, redan den, en del intressant, som till exempel tanken om ett samband mellan förekomsten av sverigedemokratiska politiker i fullmäktige och islamofobiska strömningar.

Pojkar som bor i kommuner med relativt hög arbetslöshet, höga andelar invandrare och större relativ industrisektor är mer negativa än pojkar som bor i andra kommuner. För flickor finner vi inget sådant samband.

Även andra lokala samhälleliga faktorer, som förekomsten av högerpopulistiska partier med mandat i kommunfullmäktige, visar sig påverka ungdomars attityder till muslimer. I de kommuner där sverigedemokraterna har mandat finns en starkare generell intolerans än i de kommuner där de inte har mandat.
Dessutom innehåller sammanfattningen en diskussion om relevansen i begreppet islamofobi. Och med tanke på hur det begreppet brukar svälla ut till att innefatta snart sagt varje yttrande måste man ju tycka att det är välkommet.