tisdag, december 05, 2006

Polisfacket var med på diskrimineringen

Härvan med misstänkt diskriminering i Polishögskolans rekryteringsarbete växer. Nu avslöjas att facket var med på noterna.

Dagens Nyheter skriver ikväll om det jag skrev för ett par dagar sedan (och som jag hittat på forumet Polisman.se: att rekryterarna på Polishögskolan och andra mörkade att de låtit 40 personer som misslyckats på provet i svenska gå vidare i rekryteringsprocessen till polisutbildningen.

Dels vill jag i samband med det rätta ett tidigare påstående från mig: den omtalade gruppen har alltså inte blivit antagna till Polishögskolan, de har gått vidare i antagningsprocessen trots sina underkända resultat.

Dels vill jag peka min läsekrets vidare. På Stockholms polisfacks sajt Blåljus.nu gick rektorn för PHS, Birgit Hansson, ut till försvar för vad jag och andra antar är diskriminering.

Vi vet inte om svenskprovet är den bästa metoden för att säkerställa att de sökande har tillräckliga kunskaper i svenska språket. För att genomlysa detta genomför Polishögskolan, i samarbete med Polismyndigheten i Stockholms län och HR-avdelningen på Rikspolisstyrelsen en förstudie.

Förstudien går ut på att låta ett 40-tal individer som inte klarat svenskprovet gå vidare i rekryteringsprocessen. Vår bedömning är att dessa individer har med sig så många kvaliteter att det är värdefullt att undersöka om de kan stå sig i konkurrensen med de andra trots att de inte klarat svenskprovet. Vi vill se om de under resans gång kan tillgodogöra sig tillräckliga språkkunskaper och vi kommer inför utbildningen undersöka om de uppnår de språkliga krav vi ställer.

Som vi alla vet är det en lång rekryteringsprocess till polisutbildningen. Fysiska och psykiska tester, samtal och uppsatsskrivande är moment som bedöms och finns med i den helhetsbedömning som görs av den sökande.

Det är i skrivande stund för tidigt att säga om de sökande i förstudien går vidare i rekryteringsprocessen. Vi vet inte heller om de kvalificerar sig för en plats på polisutbildningen. När vi har utvärderat förstudien återkommer jag gärna för att delge er våra resultat och tankar.
Särskilt vill jag här påpeka att chefen för PHS i citatet ovan lovar att delge resultaten från experimentet. Detta är centralt, eftersom vi idag inte har möjlighet att veta om PHS diskriminerat i sitt förfarande. PHS har fortfarande inte berättat på vilka grunder det 40-tal sökande gått vidare - jag och andra bara antar att det skett på grundval av etnicitet, religionstillhörighet eller kön. Bara genom en omfattande dokumentation kan vi få veta om PHS begått lagbrott. Nu har vi löfte om sådan.

Det är dock en annan text på Blåljus.se som är grund för Dagens Nyheters artikel idag. Och i den texten beskrivs inte bara att rekryterarna på PHS mörkade, utan där avslöjas också att centrala ledningen i Polisförbundet har känt till allt utan att reagera.
Blåljus källa har också varit i kontakt med Lillemor Melin Swing, vice ordförande i Polisförbundet. Det har då framkommit i hans samtal med henne att hon för en tid sedan fått vetskap om att sökande släppts förbi utan att ha klarat svenskprovet. Hon har då ringt till Birgit Hansson på PHS och fått informationen bekräftad. Men hon har valt att inte gå ut med den och den förklaring hon lämnar är att Polisförbundets ställts helt utanför rekryteringen och saknar möjlighet att påverka den.

Först nu då affären redan läckt ut i medierna har förbundsordföranden Jan Karlsen reagerat.

- Det är ingen tvekan om att vi behöver större mångfald inom polisen men det får inte ske på bekostnad av kvalitén, säger han i ett uttalande. På förbundets hemsida beskrivs affären som ett ”hot mot rättssäkerheten”.

Men det hotet motiverade inte en information till medlemmarna när hotet först blev känt för Lillemor Melin Swing. Hon har avstått från den möjlighet till påverkan som ligger i att offentliggöra uppgifterna.

Och ni som sett mina tidigare texter förstår förstås att källan som Blåljus.nu använder är JörgenG på Polisman.se. Han skrev så här på forumet:
Idag berättade polisförbundets förste vice ordförande Lillemor Merlin-Sving att hon känt till Stockholmsprojektet i två månader. När hon då fick nys om det kontaktade hon rektor Birgit Hansson. PHS rektor övertalade då Merlin-Sving att på grund av mobbningsrisk och främlingsfientlighet inte gå ut med detta. Polisförbundet valde att lägga det till ett möte om frågan. De beslutade också att inte heller från Polisförbundets sida berätta åt medlemmarna om nyheten.

Alltså var Polisförbundet och PHS överens om att inte berätta alls om saken. Ändå ser det ut som om ordförande Jan Karlsén nu kommenterar nyheten med nybliven vetskap på Polisförbundets hemsida.

Om medlemarna vill nå förbundsstyelsen i ärendet handhas det nu av Erling Staxäng i förbundsstyelsen.

Av någon konstig anledning vill Merlin-Sving inte berätta vem som kontaktade henne för två månader sedan.

Merlin-Sving tycker att det inte är Polisförbundets sak att lägga sig i rekryteringen. Då förstår jag inte varför hon ringde upp rektor Birgit Hansson för två månader sedan, om det inte är viktigt för Polisförbundet.
Varför reagerade inte polisfacket? Ja, det är ju en relevant fråga, för den som inte helt cyniskt antar att polisfacket centralt är mer lojalt med förra regeringens ideologi än med sina medlemmars intresse...

Fortsättning lär följa.