torsdag, januari 11, 2007

Från jordkällare till fyrarummare

Arbetarbladets ledarskribent Kenneth Lutti vänder på perspektivet i en text om familjen som hittades rökskadad i en jordkällare efter att ha nekats hjälp av socialen.

Men en alternativ tolkning, långt från den mediala, kan skrivas så här: Efter att ha nekats bostad av Gävles hjärtlösa byråkrater, som nöjde sig med att locka med tågbiljetter till den gamla hemstaden, nedtecknades dramats ingredienser; sjuklig mormor, grotesk trångboddhet, vräkning, hemlöshet och inkallande av ortens medier.

Den gravida moderns broder regisserade, det var han som upptäckte sin systerbarn omtöcknade utanför källaren.

Senare förnekade brodern kännedom om sin syster och hennes familj. Dock är han skriven på den adress där familjen bodde, och senare vräktes från.

De sociala myndigheterna, uppbundna av den vanliga, tråkiga tystnadsplikten, kunde inte göra annat är att diskutera familjens situation i allmänna termer. Det lät inte så bra och några motsägelser kunde tolkas som ljugande.

Fadern trädde fram efter något dygn och redogjorde för sina upplevelser. Barnen ställdes upp framför kameran.

Familjen lastade över ansvaret för sin situation på oförstående, rent hjärtlösa byråkrater. De hade inte fått den begärda hjälpen. Och vem tänkte på barnen?

Efter några timmar hade tillfälligt boende iordningställts. I går överlämnades nycklarna till en större bostad. Familjen kan etablera sig som Gävlebor. Barnen återvänder till sina skolor. Gävle tar över försörjningsansvaret från Malmö. Ett lyckligt slut.

Det är möjligt att den faktiska verkligheten överensstämmer med den verklighet familjen säger sig ha upplevt, och genomlidit.

I nöd kanske jordkällaren var det enda möjliga alternativet, fast utkylt och ohälsosamt. Byråkratin kanske ville forsla familjen åter till Malmö av det enkla skälet att ingen kommun önskar sig en sådan omfattande och utsträckt ekonomisk börda.

Å andra sidan har en familj återförenats, barnen kan gå i skolan, modern får en säker förlossning, fadern piggnar snart till och alla är friska, krya och bor bra. Det kan vi alla känna glädje över.

Men känslan av manipulation släpper inte taget.
En annan text i tidningen kompletterar bilden: Många frågor kring familjen i jordkällaren.

(via Stig-Björn Ljunggren)