tisdag, januari 16, 2007

Målgruppstänkande

Under stumfilmstiden var det vanligt att man skräddarsydde slutscener för olika marknader. Den amerikanska publiken fick en lycklig upplösning, medan den ryska biobesökaren fick se hjälten drunkna i slutet av filmen. Samma modell fungerar uppenbarligen för vänsterns debattörer idag.

Den professionella rättshaveristen Slavoj Zizek publicerar sig mer eller mindre regelbundet i Aftonbladet. Men vissa av hans sjuka förhoppningar är tydligen för starka för en engelskspråkig publik. Artikelns avslutning varierar beroende av språkområde, enligt påpekande från Michael Moynihan i National Review Online.

I Aftonbladet:

Man bör emellertid lägga märke till det märkliga men viktiga faktumet att när amerikanska regeringsföreträdare och de irakiska åklagarna räknade upp Saddams illdåd så utelämnade de systematiskt det som utan tvekan var hans största brott (i termer av mänskligt lidande och kränkning av den internationella rättvisan): angreppskriget mot Iran. Varför? Därför att USA och majoriteten av utländska stater aktivt bistod Irak i denna aggression. Och inte bara det: USA förlänger nu med andra medel Saddams största förbrytelse, hans försök att störta den iranska regeringen – vilket är ytterligare en anledning att ställa frågan: Vem ska hänga George W Bush?
I International Herald Tribune och New York Times:
However, one should note the strange but key fact that, when the United States representatives and the Iraqi prosecutors were enumerating his evil deeds, they systematically omitted what was undoubtedly his greatest crime in terms of human suffering and of violating international justice: his invasion of Iran. Why? Because the United States and the majority of foreign states were actively helping Iraq in this aggression.

And now the United States is continuing, through other means, this greatest crime of Saddam: his never-ending attempt to topple the Iranian government. This is the price you have to pay when the struggle against the enemies is the struggle against the evil ghosts in your own closet: You don't even control yourself.
Inför en engelskspråkig publik vill Zizek uppenbarligen inte propagera för att hänga Bush. Det funkar i Sverige och i Spanien. Men det skulle väl äventyra Zizeks status som filosof om det blev uppenbart för den engelskspråkiga läsekretsen att han är aktivist snarare än kommentator.

(Tack, Billy!)