lördag, februari 10, 2007

När far super är det rätt

Vänsterpartistiskt utspel:

Avvikelserna från turordningsreglerna enligt LAS, sist in först ut, vid uppsägningar blir alltfler och slår hårt mot långtidssjukskrivna och deltidssjukskrivna...

...Det är en oacceptabel utveckling och skapar en utslagning av människor som vill och kan arbeta, bara de rätta förutsättningarna finns.
Vänsterpartistiskt agerande, enligt DN:
...nu vill partiet göra sig av med flera av dem som jobbat längst på partikansliet.

- Man försöker frenetiskt komma undan las turordningsregler, säger en uppgiftslämnare till DN.

- Det är knappast vad de som nu riskerar att förlora jobbet hade väntat sig. De trodde att de var säkra hos vänsterpartiet, även om några av dem varit halvtidssjukskrivna.

Bilden bekräftas av en facklig källa inom Handelsarbetareförbundet.

- Partiledningen försöker säga upp administrativ personal med relativt lång anställningstid. Man åberopar att personerna inte skulle ha tillräckliga kvalifikationer. Men in­nan vi får fler och bättre argument för att det verkligen skulle förhålla sig så kan vi inte acceptera förslaget.

- På måndag återupptas förhandlingarna. Finner vi att vänsterpartiet inte har hållbara argument kommer vi att driva saken vidare till central förhandling. Finns inga avgörande skillnader i kvalifikationer ska principen "sist in först ut" tillämpas.

Per Bardh, chef för LO:s enhet för löner och välfärd, tycker att väns­terpartiet verkar agera konstigt.

- Vänsterpartisterna tycker ju annars att lagen om anställningskydd är alltför flexibel, påpekar han.

- Då låter det väldigt underligt i mångas öron när partiet självt som arbetsgivare vill använda sig av den flexibiliteten.

Bakgrunden är att vänsterpartiet efter höstens tillbakagång i valet förlorat stora summor i partistöd. Därför har nu parti- och kansliledningarna kommit fram till att fem av cirka 25 tjänster i partikansliet på Kungsgatan måste skäras bort.
Det är naturligtvis djupt ironiskt att Vänsterpartiet, precis som Socialdemokraternas kansli i höstas, fastnat i det nät som turordningsreglerna utgör (de försöker dock inte komma runt LAS, som DNs rubriksättare tycks tro - LAS ger utrymme för förhandlingar). Regelverket är från en annan tid, anpassat för företag inom enklare tillverkning med tusentals anställda, omöjligt att efterleva för mindre arbetsplatser.

Jag tvivlar dock på att vänsterpartierna kommer att dra några lärdomar av det inträffade.

När far super är det rätt.