onsdag, februari 07, 2007

PJ fällde Rapport

PJ Anders Linder på Svenska Dagbladet kan vara nöjd idag. I höstas skällde han på SVTs Rapport för att de missledde tittarna om fastighetsskatten.

SVT:s Rapport vilseledde tittarna rejält om fastighetsskatten i söndags kväll. Programledaren öppnade med påståendet att ”för de allra flesta husägare betyder Alliansens förslag till ny fastighetsskatt inte ett dugg”, och sedan gjorde man sitt yttersta för att ro hem denna – helt felaktiga – tes.
Idag kom Granskningsnämndens dom, tillkommen på grund av en anmälan som återkommande hänvisar till Linders text. Rapport var osakligt.
GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

I påannonsen sas att alliansens förslag till ny fastighetsskatt för de allra flesta inte skulle komma att betyda ett dugg, bara var tionde skulle få sänkt skatt och alla dem fanns i Stockholm. Reportern talade om att taxeringsvärdena i ett första steg skulle frysas och att skatten på mark skulle begränsas till ett maximalt belopp. Han sa därefter att förslaget enligt Rapports beräkningar innebar att nio av tio husägare inte skulle påverkas av skatten i jämförelse med dagens nivå och att det bara var i 15 kommuner som skatten skulle bli lägre, samtliga i stockholmsområdet. Programföretaget har i yttrandet redovisat att beräkning hade gjorts på grundval av det genomsnittliga taxeringsvärdet i landets kommuner. Den visade att sänkningen främst berörde villor i stockholmsområdet.

Granskningsnämnden anser att den beräkningsmetod som använts som grund för de kategoriska slutsatser som drogs i inslaget gjorde det svårt för tittarna att värdera de uppgifter som lämnades. Även om det i inslaget nämndes att genomsnittliga värden använts blev inslaget så missvisande att det strider mot kravet på saklighet i sändningstillståndet.
Ibland lönar det sig att klaga.