fredag, februari 23, 2007

Solidarisk lösning på personnummerfrågan

Dennis på Sänd mina rötter regn har en kreativ lösning på problemet med brist på personnummer som debatteras i DN.

Vill man spara in på registreringsnummer så vore det allra bästa om det endast fanns ett visst bestämt antal nummer. Och så får en grupp av människor samsas om dem. Det kan förstås bli problematiskt, men endast om man förutsätter att varje abstrakt individ ska sättas före den konkreta grupp de tillhör. I stället kan man låta grupptillhörigheten styra havanden och göranden.

Så, några förslag på framtida registreringsnummer. Jag har tagit mig friheten att lägga till några identifierande värden som gruppen ska sträva efter.

* Jämlikhet 7-2521
* Enighet 5-3992
* Internationell 4-8818
* Frihet 5-3000
* Broderskap 2-5503
* Solidaritet 9-6347
* Kollektiv 0-0009

Redan här har vi fått ihop en försvarlig mängd med registreringsnummer, nästan 700 000, det räcker förmodligen till hela det svenska folket.
Japp. Varför denna otidsenliga fixering vid individer, liksom?