måndag, mars 05, 2007

Bra intentioner

Vägen till helvetet är belagd med goda intentioner. Vår invandringspolitik har till största del byggts på grundantagandet om människors inneboende godhet, och systemets brister har försvarats med föreställningen att det är tanken som räknas. Allt enligt den naiva drömmarens devis: Politik är att vilja.

Men verkligheten försvinner inte om vi blundar. Politik är inte någon önskelista.

Att ställa ifrån sig sin nya cykel olåst och lita på människors goda vilja är kanske gulligt, men som samhällsdoktrin är det ohållbart.

Merit Wager låter idag Birgitta Elfström, som arbetar på Migrationsverket, gästblogga om problemet att vårt asylsystem uppmuntrar till lögner, förfalskningar och bedrägerier vad gäller de sökandes identitet:

Under lång tid har vi i tidningar läst om falska irakiska pass, omfattande handel med svenska pass. Och om ligor som smugglar folk in i Sverige, grips, smugglare döms, falska handlingar beslagtas. Tips kommer till Migrationsverket om att personer som fått uppehållstillstånd har helt andra identiteter. Tips kommer också till Migrationsverket under asylprocessen om att asylsökande använder släktingars identitetskort; irakier som fått uppehållstillstånd ansöker för fru och barn att komma hit men det är i själva verket en syster med barn; irakisk barnfamilj får uppehållstillstånd och det visar sig sedan att två av de fem barnen inte alls är deras barn utan en släktings.

Många asylsökande hävdar legal hemvist på Västbanken men de är i själva verket medborgare i Jordanien. Många asylsökande lämnar falska identitetskort. 90 % av alla asylsökande visar överhuvudtaget inga identitetshandlingar. Migrationsverket lägger ner miljontals kronor på språktester för att klura ut varifrån en asylsökande kommer. Här några av många liknande vansinniga exempel:
  • En asylsökande påstår att han är från Västbanken. Men två år senare inkommer han med ett irakiskt hemlandspass...
  • Skatteverket ändrar identitetsuppgifter efter att uppehållstillstånd har beviljats!
  • En asylsökande gifter sig och intygar till Skattemyndigheten att han är "ogift" utan att behöva visa handlingar som styrker detta!
Listan kan göras lång på hur asylsökande och andra försöker skaffa sig uppehållstillstånd i Sverige till varje pris och med vilka lögner och falska handlingar som helst. Men vilka är de? Vilka är eventuellt terrorister? Mördare? Krigsförbrytare?
Vi har skapat ett system som gynnar bedragare och skurkar på bekostnad av de i sanning hjälpbehövande. En modell som stjäl resurser från de fattiga och ger till de giriga. En apparat som premierar lögnen och bestraffar sanningen.

Vår ovilja att ställa krav - i detta fall alltså krav på giltiga identitetshandlingar för att få ansökan om asyl prövad - gynnar den förslagne, och drabbar den svage. Uppfattningen att samhällets kontrollinsatser utgör intrång i integriteten hos de allra mest utsatta gör att bedragaren kan tillskansa sig resurser från de verkligt behövande.

Verkligheten försvinner inte om vi blundar. Vi måste acceptera att kontroller och krav faktiskt är viktiga beståndsdelar i den statliga maktutövning som krävs för att garantera de svaga hjälp.