måndag, maj 14, 2007

Dagens eh?

Svenska mästarna på utspelspolitik slår till igen.

Förbjud garderober på krogen

2007-05-14 10:31

- Förslaget att polisen tar över ansvaret för krogvakterna är mycket bra. Dessutom borde garderoberna förbjudas på krogen. De kan lätt tas bort. Många behåller nog hellre jackan än tvingas betala garderobsavgift rakt i fickan på den organiserade brottsligheten, som dessutom inte tar något ansvar för kläderna i garderoben.

Det säger Cecilia Wigström (fp), ledamot i riksdagens justiteutskott, med anledning av förslaget från Länsstyrelsen i Stockholm om att ge polisen ansvar för krogvakterna.

- Läget är akut. Garderoberna är idag genomkriminella. Något måste göras. Samhället måste trappa upp kampen mot den organiserade brottsligheten på bred front. Denna brottslighet utgör ett allvarligt hot mot rättsstaten. En total sanering behövs av krogentréerna. Ett förbud mot garderober i den form vi ser idag på krogarna kunde vara ett led i denna kamp.

Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp)
Läget är akut. Något måste göras. Rättsstaten är hotad. Minst.