torsdag, juni 28, 2007

Centern

Centerpartiet, igen, är föremål för dagens ledare (pdf):

Ett frågetecken vad gäller Alliansens livskraft har varit hur den skulle klara av idéutvecklingen när den väl hamnat i regeringsställning. Partiledare och ministrar måste ju sätta regeringsarbetet före partiet, vilket med nödvändighet gör att de anstränger sig till det yttersta för att visa upp ett yttre som inte ska krackelera ens i frågor där partierna historiskt varit oense, och i Rosenbad arbetar horder med tjänstemän för att blästra bort eventuella återstående ojämnheter i fasaden.

Men när Maud Olofsson i går presenterade Skattevision 2014, direktiven för centerns framtidsgrupp i skattefrågor, illustrerades att det faktiskt finns fönster i muren så att de enskilda partierna kan sikta framåt och staka ut en riktning utan att rädas rubriker om splittring.

Nu var det dock inte mycket vision att tala om. Den partifalang vi kallar Stureplanscentern skålar nog inte i rosébubbel i kväll – de tycker troligen att direktiven mer liknade platt fall än platt skatt.
På midsommardagen publicerades en annan betraktelse över centerpolitik, De Nya Mauderaterna.