fredag, juli 06, 2007

Den Globala Skolan

Ja, just ja. Igår skrev jag en ledare i SvD (pdf) om Den Globala Skolan, som är ett gemensamt projekt mellan Sida och Myndigheten för skolutveckling (nu överfört till Internationella programkontoret) för att stimulera lärare till debatt om utvecklingsfrågor. Detta med anledning av en Timbro-rapport som kommit fram till - tadaaa!!! - att projektet är ideologiskt snedvridet.

De tryckta skrifter som publicerats lider av slagsida. En kritiserar FN och svensk utvecklingspolitik med vänsterargumentet att det saknas rättviseperspektiv, en annan framställer handel och exportindustri som bidragande orsak till u-ländernas fattigdom, en tredje påstår att jämställdhet är vägen till ekonomiskt välstånd snarare än tvärtom.

På hemsidan intervjuas s-profiler som Margot Wallström, Carin Jämtin, Ibrahim Baylan och Alice Bah Kuhnke. I en text häcklas Carl Bildt och Margaret Thatcher. Seminarierna som arrangerats land och rike runt står inte ABF långt efter. De internetresurser som rekommenderas under rubriken Handel är talande. Här återfinns Attac, Fair Trade Center och Tobin Tax Initiative.

Lärarna förtjänar bättre. Skolbarnen förtjänar bättre. Framför allt förtjänar utvecklingsländerna bättre.
Timbro-rapporten har tagits fram av Fredrik Segerfeldt, vilket kan vara intressant för vissa läsare av den här bloggen som har rötterna i Uppsala. Han dejtar nämligen Jenny Sonesson, en tjej som vi kommer ihåg ifrån fikabordet på Cafe Linné bredvid Marja och Åsa. Hon har bytt bort jobbet som professionell folkpartist och sliter nu på Ecpat.