onsdag, juli 04, 2007

Fjärde juli

Mathias Sundin firar amerikanska nationaldagen genom att flytta, döpa om och fokusera sin blogg. I Chydenius fotspår har blivit AMERIKANSKPOLITIK.se, vilket ju säger en del om ämnesvalet.

Jag kommer, som jag berättat tidigare, rapportera två gånger direkt från USA nästa år. Under primärvalet i New Hampshire och troligen från Washington under valet i november. Dessutom ska jag utveckla bloggen, bland annat med lite intervjuer och kanske någon gästkrönikör då och då. Kom gärna med förslag på vad ni vill ha.

Mitt mål är som det står i loggan, att vara fair and balanced. Jag upplever, och påpekar ofta, snedvridning i den svenska rapporteringen. Jag är ingen opartisk granskare, men försöker vara tydlig med vad som är mina egna åsikter och försöka vara neutral i faktabeskrivningen av vad som händer over there. Det kommer jag inte alltid lyckas med, men hittills har jag klarat det bättre än stora medieföretag med folk på plats i USA. Jag har en fördel då mitt stora intresse i första hand är det politiska spelet, och i andra hand sakfrågorna. Följaktligen kan jag bli lika imponerad av någon längst till vänster eller längst höger om de är skickliga på det politiska spelet, även om jag inte håller med dom i sak.