söndag, juli 01, 2007

Ännu värre attitydproblem

Om svenskarnas komplexa förhållande till USA kåserar jag idag i SvD (pdf).

Det är USA som idé, som koncept, som svensken tycks ha svårt med. Mer än varannan, 51 procent, säger att de ogillar amerikanska idéer om demokrati. Nästan lika många, 44 procent, tycker inte om amerikanernas sätt att göra affä­rer, trots att de alltså bevisligen inte har något emot de produk­ter som det kapitaliska systemet genererar. Mer än hälften av svenskarna, 54 procent, tycker att det är av ondo att amerikanska idéer sprids i Sverige. Någon mås­te berätta det för McDonalds.
Det är lite lättsam söndagsläsning. Men Pews nya attitydundersökning Global Attitudes (pdf), som alltså siffrorna kommer ifrån, lämpar sig även för mer depressivt lagda.

I synnerhet de som undrar varför Israel har byggt en mur gentemot de palestinska territorierna borde läsa, för palestiniernas attityder är uppmätta i undersökningen. 79% motsätter sig kriget mot terrorismen, 57% hyser något eller stort förtroende för Usama Bin Ladin (men bara 47% för Irans ledare Ahmadinejad...), 58% är för att Iran skaffar atomvapen, och 77% säger att palestinierna aldrig kommer att uppleva rättvisa om Israel får fortsätta att existera.

Vilket förklarar hur det kommer sig att den palestinska motsvarigheten till Musse Pigg, Farfour, blev martyr istället för att lära barnen läsa, räkna ock leka.