måndag, november 05, 2007

Who's had who

Jag skriver om makt i dagens SvD. Anledningen till detta är Fokus wiki över makthavare. Den är en bra idé, där alla borde fylla på med information. Jag och en kollega på svt (utmärkta journalisten Kristina von Dolwitz) hade en gång en liknande vision. Vi ville göra en databas över makthavares släkt- och kärleksrelationer till varandra. Ett slags Who's had who, där man skulle få reda på vem som varit gift eller sambo med vem och vem som är son till ett kommunalråd etcetera. Men Fokus kan duga.

Rankningen är talande för hur man ser på makt i Sverige. Makten ligger i politik och förvaltning. En fil kand i statsvetenskap och engagemang i något studentförbund är biljetten för den som vill ha inflytande över tingens ordning. Vanligt folk utanför den politiska klassen göre sig icke besvär. Medborgarna är förvisso betrodda med att utse makthavarna, men utrymmet att skapa makt i det egna livet är smalt. Det är som om man strukit det centrala ordet ”offentlig” i regeringsformens ”all offentlig makt utgår från folket”, och dessutom på senare år skrivit till det gamla skämtet ”för att aldrig komma åter”.