fredag, februari 15, 2008

Abu Usama El Swede samlar in pengar till Mirsad Bektasevic

Abu Usama El Swede, också känd som Ralf Lennart i jihadistdokumentären Det svider i hjärtat, har startat en insamling till stöd för Mirsad Bektasevic, svensken som sitter fängslad i Bosnien för att ha planerat en självmordsbombning.

På sajten Maktabah al-Firdaws uppmanas envar att avstå vad man kan för att den dömde terroristen Bektasevic ska ha råd med en juridisk process för att bli transfererad till svenskt fängelse. Men den religiösa motiveringen som framförs till varför man bör hjälpa en fängslad broder handlar om att "frige dem från fiendens händer".

Imam al-Qortobi (2/26) sade: ”Våra lärda har sagt att det är obligatoriskt att ge pengalösen för fångarna, även om en dirham inte finns i den islamiska förmögenheten. (…) Det har också återberättats från Allahs Sändebud (sallallaho ’alayhi wa sallam) att han gav lösen för fångarna och beordrade andra att göra likadant. Detta är också den riktlinje som muslimerna och deras konsensus har tagit, [d.v.s.] att det är en förpliktelse att frige fångar genom att ta pengar från den islamiska förmögenheten. Om detta inte är möjligt, så blir det fard kifayah (en allmän obligation): om en person verkställer det, så lyfts synden från de andra muslimernas axlar.”

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah sade (al-Fatawa 28/635): ”Att frige fångar är en av de största obligatoriska handlingarna, och att spendera pengalösen och andra saker vad gäller detta är ett av de bästa sätten att komma nära Allah.”

Ibn Hadjar al-Asqalani sade (Fath al-Bari 6/167): ”Imam al-Bokharis benämnande ’Bab fakak al-asir’ (’Kapitlet om att frige fångar’) refererar till att frige dem från fiendens händer antingen med hjälp av pengar eller andra sätt. Ordet ’Fakak’ (…) betyder att frige. Detta ord nämns i två ahadith. Den första är haditen [som återberättas] av Abo Mosa: ’Frige fångarna.’ Ibn Battal sade att det är fard kifayah (en allmän obligation) att frige fångarna, och denna åsikt har tagits av majoriteten bland dem lärda.”

Det krävs inte många tankar för att föreställa oss hur våra fängslade systrar och bröder har det. Instänga i en cell, tomma väggar, tryckande tystnad eller psykiskt påfrestande ljud från tortyr… Detta tär på ens mentala tillstånd. Det gick så lång att en fånge bad en lärd om lov att få begå självmord, men sedan började han få brev från muslimer, och detta förnyade hans ork och motivation att leva.

Det räcker inte att vi tycker synd om dem! Det räcker inte att vi fäller några tårar när vi sitter och tänker på vad de går igenom. Inte heller räcker det att vi lutar oss tillbaka och väntar på att andra skall ta ansvaret att hjälpa dem. Vi kan inte svika våra syskon i denna kritiska tid! Vi måste skynda oss att hjälpa dem och stötta dem, för de är i stort behov av hjälp. Vi måste bli deras väg ut ur fängelset, hjälpa till med våra förmögenheter. Vi måste visa att de inte har blivit bortglömda...

Avstå att köpa en onödig sak idag, och se att du kommer få ett par tior att skicka till dina behövande och torterade syskon… Den som uppnår denna nivå av godhet kommer finna att Allah belönar med det mångdubbla, och på Domedagen kommer detta vara en orsak till glädje. En muslimsk fånge berättade att när han skulle bi förhörd så sade en av vakterna; ”Hans ansikte passar inte för förhör; det finns inte tillräckligt mycket blod på det.” Följande är vad samma fånge berättar: ”…De tog mig till ett rum och tvingade mig att stå, tills vidare. Jag trodde att jag bara skulle behöva stå en dag och att jag skulle få mat. I verkligheten tvingade de mig att stå i åtta dagar, och de gav mig bara vatten, ingen mat eller sömn. När jag utförde bön så brukade jag göra långa sodjod (nedfallandet med pannan mot marken) för att få lite vila. En av officerarna brukade komma och sparka mig och sedan lyfta upp mitt huvud med sin fot och säga: ’Gör inte långa sodjod, upp med dig!’ Och han svor åt mig. Han gjorde detta mot mig när jag stod i bön!”

Oss tillhör skammen… Vi bryr oss inte när vi läser vad som händer med våra syskon innanför stängda dörrar. Och oavsett hur mycket vi läser om vad de genomgår kommer vi aldrig att förstå det minsta av vad de egentligen går igenom! Så låt oss skynda med vår hjälp. Låt oss bidra med en summa, stor eller liten, men sannerligen är även den lilla summan pengar en betydande hjälp i strävan att kunna förbättra situationen för de muslimer som sitter fängslade.

Ett aktuellt fall just nu är en broder vid namn Mirsad Bektasevic från Sverige som sitter fängslad i ett land utanför Sverige. Vår tjugoåriga broder har utstått hemska saker, han har ex. blivit knivhuggen av en kriminell i fängelset, och lever under omänskliga förhållanden i sällskap med djupt kriminella medfångar. Vi kämpar med att kunna få honom överflyttad till ett svenskt fängelse, för det han genomgår nu är outhärdligt. Dock kräver denna process med advokat och annat juridiskt arbete en summa på 20 000 – 25 000 kr.

Denna summa är enkel att samla in om vi alla hjälps åt. Brodern mår psykiskt och fysiskt dåligt, och tiden är knapp.
En reklamfilm för insamlingen har också tillverkats.