torsdag, februari 28, 2008

Allt jag begär är, ge facket en chans

O'boy. Johannes Wahlström är nominerad till Journalistförbundets styrelse. Mitt fackförbund, alltså. Blir han vald blir det pinsamt. Å andra sidan kommer jag att sluta betala några hundra kronor i månaden.

Ur Wikipedia:

I Ordfront magasin nr. 12/2005 publicerades Wahlströms uppmärksammade artikel "Israels regim styr svenska medier", som handlade om den svenska medierapporteringen av Israel-Palestina-konflikten. Artikeln kritiserades av bland andra historikerna Lars M. Andersson och Henrik Bachner, samt av forskaren Heléne Lööw som ansåg att artikeln innehöll "alla typer av element som återfinns inom klassisk antisemitisk konspirationsteori". Artikeln försvarades till en början av Ordfronts chefredaktör och ansvarige utgivare Johan Berggren, men sedan flera av de journalister som intervjuats i artikeln ansåg sig flera ha blivit felciterade och fått sig åsikter tillskrivna valde Berggren att gå ut med en offentlig ursäkt där han förklarade att artikeln hade förlorat sin trovärdighet och att man beslutat att uppsäga allt samarbete med Wahlström i framtiden.