söndag, november 21, 2010

Evenemangstips

Föreningen Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (MMRK) anordnar ett tvåkvällars seminarium på ABF i Stockholm tisdag den 23 och onsdag den 24 november. Det kan vara intressant att ta del av. Jag ska inte sticka under stol med att jag har mina dubier om föreningens grundsyn på både mänskliga rättigheter och annat, men jag har själv deltagit i ett seminarium med detta gäng, vilket nog var lärorikt för alla parter.

Särskilt onsdagens fokus på terrorismbekämpning torde intressera.


Vi vill bjuda in dig till evenemanget ”Sverige i kriget mot terrorismen - från Rinkeby till Kabul” som Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén och Afrosvenskarna i Stockholm ordnar på ABF Stockholm, Sveavägen 41, den 23 och 24 november, kl. 18.00-21.00.

Evenemanget bygger på två seminarier för att diskutera Sveriges roll i kriget mot terrorismen efter 11 september, både internationellt och nationellt. Sveriges syn på militär krigsföring har förändrats de senaste nio åren. Idag har Sverige skickat trupper till Afghanistan och Somalia och det råder skilda meningar kring syftet med detta. Kan Sverige delta i kriget mot terrorism och samtidigt respektera demokratiska fri och rättigheter?

Seminariet inleds den 23 november med diskussionen om svensk närvaro i Afghanistan och i Adenviken och avslutas den 24 november med diskussionen om Sveriges roll i kriget mot terrorism nationellt.

På seminarierna finns politiker, journalister, aktivister, muslimska representanter, advokater, svensk säkerhetspolis och vittnesmål.
Och att svensk säkerhetspolis närvarar – det förutsätter jag också.