fredag, november 26, 2010

We will always have Paris

Den så kallade Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (MMRK) har dramatiserat och publicerat ett brev från en svensk medborgare, Josef (mer känd som Tahar) Guemir. Han sitter, på oklara grunder, fängslad i Frankrike. Vilket garanterat är en fruktansvärd upplevelse.

I MMRKs kampanj framställs Guemir som ett offer för en västvärldens kampanj mot muslimer. Enligt Guemirs uttalande i brevet är han fängslad för att ha velat kämpa "för Mauretanien".

Det råder inga tvivel om att den franska säkerhetsapparaten, med sina försänkningar i Nordafrika, kan vara tvivelaktig. Eller att fångenskapen är brutal.

Men innan man försöker göra Josef Guemir till rikshelgon bör man ha några detaljer klar för sig. Han är tidigare dömd till 26 års fängelse för terrorbrott (i en med rätta kritiserad dom men dock). Och Sveriges mest uttalade jihadist – en före detta nazist som numera spenderar all sin fritid med att propagera för terror – kallar honom för "mycket nära vän". Det är förstås inga bevis, men antyder ändå att man bör vara försiktig med hjälteglorian.

MMRK på YouTube: