torsdag, november 25, 2010

Misstänkte jihadisten Munir Awad: vi muslimer är dagens judar

Expressens duktige reporter Kassem Hamadé påminner idag i en artikel (ej online) om att Munir Awad har talat ut om sin äventyr i kenyanskt och pakistanskt fängelse.

Munir Awad har ju annars varit lika tyst som hustrun Safia Benaouda – som varit med bägge gångerna – och den andre resekamraten i Pakistan, Mehdi Ghezali. Men för en tid sedan sjöng han ut, och då inte för kritiskt granskande press, utan för organisationen Cageprisoners, som, nota bene, har som mål att samtliga Guantanamofångar i kriget mot terrorismen ska ges ovillkorlig amnesti.

Enligt Munir Awad var det majoritetssamhällets förtryck och förföljelse som fick honom att fly landet.

Som Cageprisoners Asim Qureshi skriver i förordet till den 22-sidiga rapporten:

Monir Awad has now been detained twice in the past four years. His first detention in 2006 occurred when he accidentally found himself in the conflict zone of Somalia when Ethiopian forces invaded in December 2006. He was visiting there from the UAE for a short stay, evaluating whether it would be suitable for him and his pregnant wife (who was travelling with him) to settle. It was at this point that war broke out and in attempting to escape to Kenya, as the Swedish authorities advised, they were captured by Kenyan forces and their first experience of detention, rendition and abusive interrogations began.

After some time in Sweden and being reminded why they had originally decided that they should emigrate to a different part of the world, Monir and his partner along with their friend Mehdi Ghezali, a former Guantanamo prisoner, who shared their opinion of the intolerance of Swedish society again decided to try and find a place for themselves somewhere they would be comfortable settling. This time they decided also to couple this with a tour of the Muslim world to take in sites to see their heritage.

The interview conducted by Cageprisoners in Sweden with Monir Awad in October 2009 is the source for the information presented here.
Munir Awad känner sig uppenbarligen förföljd i Sverige, världens mest toleranta land. Det kan man utläsa i ett av svaren han ger till Cageprisoners, där han berättar om vad han sagt till en förhörare:
I told this officer from CIA, she was a black woman; she was the in charge in those three weeks. She was the in charge of interrogation. She asked me that why I thought they had been doing this. I told her that they were doing this because they hated Muslims and it was a war against Islam. I said that we are like Jewish people in this time. We are the Jewish people of today.