torsdag, november 25, 2010

Hizb-ut-Tahrir på väg till Sverige?

Den extrema radikala politiska och religiösa rörelsen Hizb-ut-Tahrir, som har som mål att avskaffa demokratin och upprätta ett kalifat där sharialagen råder, har ännu inte etablerat sig i Sverige. Men igår kom ett pressmeddelande som antyder att man blickar över sundet från Danmark, där rörelsen lever i högsta välmåga sedan 1990-talet, trots diskussionen om att förbjuda den.

Hizb-ut-Tahrir uppmanar boende i Malmö att verka för införandet av kalifatet.

Pressmeddelande

Köpenhamn 2 Thu-lhidjah 1431 e.H. / 8 november 2010 e.Kr.

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Gripandet av Malmös ”laserman” löser inte det riktiga problemet!

Skottincidenterna i Malmö började i oktober förra året. Svensk polis har
registrerat minst 15 skottincidenter, där unga och kvinnor med
invandrarbakgrund fanns bland offren. Det stod klart för polisen i Malmö
redan i fjol att en serieskytt hade sitt vapen riktat mot invandrarna.
Polisen uttalade sig: ”Förmodligen föreligger det ett rasistiskt motiv.”
Lördagen den 6:e november griper svensk polis en 38-årig man som misstänks
ligga bakom denna våg av skottlossningar. Frågan kvarstår dock: Kommer
gripandet att sätta stopp för problemet?

Faktum är att det inte är första gången vi upplever rasistiskt motiverat
våld riktat mot invandrare i väst. Mordet på Marwa El-Sherbini, genomfört av
en högerextremist i Tyskland, var ett av de senaste och mest omtalade
exemplen. Detta för att inte nämna det ökande antalet angrepp mot muslimska
friskolor, gravplatser och moskéer över hela Europa.

Gemensamt för alla dessa överfall är att politiker och massmedier inte visar
samma intresse som annars gäller när det handlar om våld förövat av personer
med invandrarbakgrund. Under de sistnämnda förhållandena bevittnar vi en
hysteri i massmedierna; politiker med demoniserande uttalanden om att
utlänningars kulturella bakgrund är orsaken; och politiker som överbjuder
varandra med förslag om striktare lagstiftning. Därtill avkrävs utlänningar
att de tar avstånd och deklarerar sin lojalitet till västerländska
värderingar! Därmed förvandlas ett brott till en politisk angelägenhet,
eller terrorfråga, med juridiska följder riktade mot utlänningarna.
Samtidigt blir Malmös skottincidenter, liksom de övriga överfallen mot
utlänningarna i väst, reducerade till en polissak. Lösningen på
säkerhetsproblemet för utlänningarna i Malmö består i förstärkt polisinsats
samt en uppmaning till att stanna hemma och iaktta försiktighet när man går
ut efter mörkrets inbrott!

Därmed slipper både politiker och massmedier stå till svars för
konsekvenserna av att de i åratal har skapat en förvrängd och extremt
skrämmande bild av utlänningarna, och muslimerna i synnerhet. Detta är
tveklöst grogrunden för den växande högerorienterade extremismen och det
tilltagande rasistiskt motiverade våldet.

Denna utveckling är ett starkt vittnesbörd om att västerländska, sekulära
stater, liksom de sekulära diktaturerna i den islamiska världen, inte kan
garantera muslimernas säkerhet och rättigheter. Utvecklingen bekräftar
likaså att muslimerna behöver en politisk entitet som garanterar dem
grundläggande behov som säkerhet. Denna entitet är Kalifatet, som tidigare
garanterade alla medborgarnas säkerhet, och inte bara muslimernas. I
Kalifatet kunde såväl muslimer som icke-muslimer leva i säkerhet utan att
utsättas för rasistiskt motiverade uttalanden eller våldshandlingar. Islams
rättvisa behandling av annorlunda tänkande i Kalifatet bekräftar att det är
muslimerna som har de humana systemen, och inte väst, där minoriteter genom
historien har lidit av förtryck, och där kulturtyranner med hjälp av hån,
bespottning, förlöjligande och hets inskränker muslimernas säkerhet. Därför
uppmanar vi muslimerna att stödja arbetet för tillämpningen av de islamiska
systemen genom etableringen av Kalifatet i den islamiska världen.

Chadi Freigeh

Medierepresentant för Hizb ut-Tahrir – Skandinavien