lördag, december 18, 2010

Så undvek Sverige Guantanamofånge nummer 49

Att döma av de amerikanska diplomatdepescher som framkommit i Wikileaks ville USA få Sverige att ta emot dåvarande Guantanamofånge nummer 49, Assem Matruq Mohammad al Aasmi, saudisk medborgare född i Gaza och medlem av al Qaida. Ambassaden i Stockholm skriver om hur de försökte få till stånd en asylprocess:

"We will schedule another meeting with the Migration Board to raise again the case of Palestinian detainee Asim M. Al-Aasmi. Per Ref B, we request additional information to be sent front channel, including on risks of persecution he might face in Gaza, for release to Swedish authorities."
Men trots att Sverige officiellt gärna medverkar till att Guantanamo stängs ned vill statsapparaten inte att detta ska ske till priset av minskad nationell säkerhet. Sverige vill, kort sagt, klokt nog inte ta emot fångar som kan utgöra säkerhetsproblem.

Det är inte bara återfallsrisken – nu närmare 25 procent – som oroar.

Det är tyvärr även så att fångar från Gitmo blir idoler när de kommer ut, oavsett historik. Således har exempelvis svenske medborgaren Mehdi Ghezali blivit föremål för (och aktivt deltagit i) jihadistisk propaganda. 2008 lät han sig intervjuas av Al Yaqeen Media, oberoende jihadistisk.

Ghezalis historia har ju visat sig inte verka avskräckande på alla. Några svenska medborgare tyckte exempelvis att han var ett utmärkt resesällskap i en gruppresa till Pakistan (vilket för övrigt noteras av USA i en annan depesch, om islamism i Sverige).

Det är därför glädjande att se att svenska säkerhetsorgan noterat denna tendens och gjort problematiken tydlig. Amerikanska ambassaden noterar:
"Ekblad emphasized that the Swedish Security Services (SAPO) reviews all resettlement cases and that they effectively have a veto power. (As noted in reftels E and F, previous Guantanamo resettlement requests were denied in part on the basis of security concerns over specific individuals.)"

[...]

"In addition to the personal backgrounds of potential refugees, we assess that SAPO would also be concerned over specific classes of persons who might be become "instant heroes" in certain Swedish minority communities because their status as former Guantanamo detainees. Ethnic Somalis, for example, would likely receive special status in Sweden's minority Somali communities in Rinkeby and elsewhere. Ethnic Uighurs or Uzbeks, on the other hand, would have no such minority community base here."
Men inte heller uighuriska före detta Guantanamofångar tas emot med öppna famnen. Tvärtom har omskrivna fall med uighurer fått svenska myndigheter att tänka både en och två gånger. Amerikanska ambassaden skriver:
"Ahlvin and Ekblad noted that Sweden has never accepted Guantanamo detainees before, and noted the "sensitive" case of Adil Hakimjan, an ethnic Uighur who had been resettled in Albania but applied for asylum in Sweden several months ago. Because he had already obtained residency in Albania, his application was denied in June and his appeal was denied this month. Nonetheless, there has been "public outcry" over the denial, which could "inform the environment" in which this request is received. Therefore, while the case of Detainee 049 will be considered in a "friendly environment," in light of the current situation, it could still be a "hard sell" that would need "political support," Ekblad said."
Fånge nummer 49 hamnade slutligen i Spanien.