söndag, januari 16, 2011

Al-Qaida hyllar svenske självmordsbombaren Taimour al-Abdaly

Al-Qaida på Arabiska halvön har genom sitt medieorgan al-Malahim Media släppt nummer fyra av den engelskspråkiga tidskriften Inspire (pdf). Svenske självmordsbombaren Taimour Abdelwahab al-Abdaly uppmärksammas, citeras och hyllas på flera platser i tidskriften, och lyfts fram som ett föredöme enligt den gör-det-själv-doktrin som tidningen föreskriver för jihad i Västvärlden.

Den svenske självmordsbombaren förekommer först i tidskriftens sida med nyhetsklipp, News Flash, på sidan 7. Man menar att dådet haft effekt i hela Europa:

"Att han levde ett komfortabelt liv, med fru och barn, hindrade inte Taimour Abdulwahhab al-Abdaly från att svara när det heliga kriget kallade. Han genomförde en martyrskapsoperation i Stockholm, Sverige, som skakade hela EU. Det heliga krigets järnnäve är mer påtaglig än någonsin mitt ibland de otrogna. Detta är den andra operationen inom en månad i Europa. Må Allah acceptera vår broder som martyr."
Nyhetstexten ackompanjeras av en liten puff: "Vi behöver fler som han!"

Även i tidskriftens citatsamling "Hear the world" förekommer svensken. Här ges ett kort utdrag ur "martyrskapsbombarens" testamente (den engelska versionen):
"Stop your drawings of our prophet Muhammad [Arabic], withdraw your soldiers from Afghanistan and no more oppression against Islam or Muslims will be tolerated. [...] Our actions will speak for themselves. Now your children, your daughters and your sisters will die as our brothers, our sisters and our children are dying."
Men det är i en artikel av Muhammad al Sana'ani, med rubriken "Roshonara & Taimour: den gränslösa lojalitetens tillbedjare", som den svenske självmordsbombaren verkligen görs till betydelsefull symbol.

Artikeln behandlar två exempel på individuell jihad, som bägge uppkommit ur föreställningen om en gränsöverskridande religiös gemenskap - vilket betyder att det heliga kriget kan föras var som helst, även i Sverige.

Exemplen är Roshanara Choudry, som knivhögg den brittiska parlamentsledamoten Stephen Timms vid ett politiskt möte den 14 maj 2010, för vilket hon avtjänar ett livstids fängelsestraff (i realiteten minimum 15 år), samt Taimour Abdelwahab al-Abdaly.

Om svensken heter det:
I Sverige fullgjorde hjälten Taimour Abdulwahab al-Abdaly, må Allah acceptera honom som en martyr, sin individuella plikt gentemot Allah genom en länge välförtjänt operation i syfte att påminna Sverige om att dess hädelse gentemot Allahs budbärare och att dess deltagande i ockupationen av Afghanistan inte kommer att passera ostraffade.

Det är på tiden att den svenska regeringen tänker om sin position gentemot islam och muslimer innan de heliga krigarna slår till igen. Sverige var en nation som sheikh Usama nämnde som exempel på länder som de heliga krigarna inte hade för avsikt att slå till mot. Men det ser ut som att svenskarna är inställda på att visa upp sin motvilja mot muslimer och är ivriga att gå med i den grupp stater som är fientliga mot islam och muslimer. Den här operationen borde tjäna som en tankeställare för den svenska regeringen och det svenska folket att ompröva inställningen, innan listan över förbrytelser mot oss blir för lång och det blir för sent.

Vi säger till de otrogna: Den gränslösa lojaliteten är en religiös övertygelse bland folk mitt ibland er. Så länge som muslimerna står i ert fokus, kommer ni att vara i vårt. Oberoende av vilka säkerhetsförberedelser ni vidtar, kan ni aldrig döda en gränslös idé.
Artikeln avslutas med en bildsatt fråga: Roshanara & Taimour valde paradiset - vad väljer du?

Att Inspire handlar om Taimour al-Abdaly är ett kvitto, tyvärr, på att Sverige har växt i symbolisk betydelse för al Qaida. Inte bara bland anonyma nätsurfare och frifräsare, utan bland riktiga jihadister med kopplingar till centrala al-Qaida.

Inspire är en betydelsefull produkt. Förvisso gjord på engelska och primärt för en västerländsk publik, men definitivt med godkännande och gillande från centralt placerade figurer.

Bakom produktionen av Inspire står amerikanen Samir Khan. Det kan vara värt att notera att bloggen Internet Haganah, genom att kartlägga sociala medier, funnit en ganska nära koppling mellan Taimour al-Abdaly och Samir Khan.

En annan tråkighet med Inspire tycks vara att även andra svenska fall finns i dess strålkastarljus. På den återkommande sida som uppmanar att släppa muslimska fångar fria återfinns svensken Mirsad Bektasevic.

Att Sverige hamnar allt mer i jihadisternas blickfång är inte bra ur ett säkerhetsperspektiv.