måndag, december 12, 2011

Ny martyrbiografi över Mohamed Moumou

En ny martyrbiografi har publicerats i dagarna över Mohamed Moumou, den svenske medborgare som slutade sina dagar hösten 2008 som andreman i al-Qaida i Irak. Moumou blev förvisso redan strax efter sin död föremål för en officiell hyllningsfilm från al-Qaida i Irak, vilken faktiskt nämns i den nya texten. Den nya eulogin är en personlig minnesteckning av tiden i träningsläger i Afghanistan, där Moumou, tillsammans med några andra med svensk bakgrund, ska ha ingått ingått i den algeriska kontingenten.

Författaren kallar sig Abu Alaini Khorasani, och tycks vara i färd med att skriva ett större verk över de personligheter han ska ha kommit i kontakt med i al-Qaidas träningsläger i Khalden. Minnesteckningen över svenske Mohamed Moumou är nummer sju i den serie han har nedtecknat under året. Som tidigare meddelats behandlade del två en annan svensk medborgare, Redouane Laadjal (alias Abu Bilal Moataz), här hemma senast omskriven för sitt äktenskap med "fredsagenten" Ann Ferm i Umeå. Hans namn förekommer även i denna sjunde del.

Nedan följer martyrbiografin i sin helhet, bristfälligt översatt genom hjälp av google (bättre översättning mottages tacksamt).

Minnen 7, martyren Talha marockanen
I Allahs den barmhärtiges namn, tacka, prisa och välsigna Allah. Be om frid för dem som stridit för profeten och hans budbärare, familj och följeslagare, och följt dem i sanningen till domedagen, som profeten, skrattande i vänners lag, dödande fienden. 
Jag skriver denna krönika över en krigare jag lärde känna för länge sen, för att bringa glädjebudskapet om den som inte lät sig stoppas av att förlora sina nära och kära eller av att kompanjonen tre år senare dödades i Tora Bora, utan överlevde för att åter söka upp jihad i ett nytt land och bekämpa Allahs fiender amerikanerna och shiiterna. 
Sommaren 1996 reste marockanen Talha till Afghanistan. Han hade stött jihad i Algeriet från Sverige med sina bröder Jafar och Moataz. De stödde det heliga kriget i Algeriet med alla till buds stående medel, både materiellt och genom informationsspridning, och arbetade för att få GIA på rätt spår efter att rörelsen infiltrerats algeriska spioner. 
Talha och Jafar beslöt sig för att lämna Sverige för att fullfölja förpliktelsen att förbereda sig för jihad. De gav sig av på sommaren, och reste till Pakistan, och därifrån till Khost och Khalden. Jag frågade aldrig vilken väg de tog, men eftersom talibanerna ännu inte kontrollerade Jalalabad och Torkham reste de antagligen över Miranshah. När jag själv tog mig till Khalden tog det dock en månad eller två, minst. 
Med det skandinaviska landet i norr bakom sig påbörjade Talha och vännen Jafar de ansträngande dagliga övningarna under enkla förhållanden, ledda av lägrets befälhavare. 
Talha var ljus med ett kort skägg och av medellängd. Men exercisen, idrotten och de dagliga marscherna lyfte bort fettet och Talha var alltid bland de tio första att återkomma till exercisplanen efter en timme i fiendeterrängen, på fälten och sluttningarna runt lägret. 
Och efter exercisen ropade han alltid efter kocken: Hur står det till? Är allting klart? 
Det blev som en stående ordväxling mellan honom och kocken. Om det serverades bönor, så hette det att bönor är aldrig så goda som efter en övning. Och på Talhas fråga om hur frukosten är idag, så svarade kocken att "han står förnöjt och tvinnar mustascherna" menande att frukosten var utsökt. 
Man kunde alltid se Talha stå och skoja med kockarna och bagarna. Och fast afghanerna ville snåla med brödet hade Talha goda kontakter med bagarna. När brödet var slut kunde han ändå plötsligt leende plocka fram några skivor ur skjortärmen och säga åt Jafar att hålla tyst och inte skvallra. Han älskade verkligen mat, men vem gjorde inte det i Khalden? Vi kände matens välsignelse 
Men eftersom de var stora jämfört med mig, då jag vägde säkert femtio kilo mindre, räckte den portion som tillfredsställde min lilla mage inte för dem. 
Talha var en guds välsignelse för stämningen i lägret med sitt skämtlynne. Även när han var modfälld skämtade han, och han kunde skratta med alla, arab som inföding. Till och med när folk inte förstod språket – han sade bara "Nå, predika du, broder" och skrattade! 
Den rättfärdige Talha räddade sin broder Jafar en gång, när den senare begick ett misstag ute i fält. Som han berättade det själv för mig visste inte Jafar hur vapnet fungerade. När han skulle ladda ur gick vapnet av, vilket resulterade i ett brutet ben och ett stort köttsår. Han hade troligen glömt att säkra vapnet, vilket vi alla väl har råkat göra i början. Guds frid, Talha tog i alla fall Jafar snabbt – och när jag säger snabbt menar jag i alla fall två timmar, så svår är terrängen – till sjukhuset i Khost, och han remitterades sedan till Peshawar. Jafar var borta från Afghanistan länge. Behandlingen tog så lång tid som sex månader, eftersom han förlorat nästan tio centimeter av benets omkrets. 
Det hela ledde till att de algeriska bröderna var kvar ett år längre hos Abu Zubaydah och byggde upp sin organisation. Broder Talha lämnade sin sårade vän, återvände och tog upp träningen igen. Det tycks ha varit en lärorik tid under Abu Zubaydah. Talha påverkades mycket av vad som hade hänt hans broder och kollega. Han slutförde beslutsamt kursen i gerillakrigföring på två månader, trots dess svårighetsgrad och hans oro på det privata planet. Det blev vinter, och träningsledaren var en i högsta grad militärisk man som aldrig sågs le, och som aldrig pratade med andra i lägret. Han bara bad, och gick in till sina kvarter. Han agerade ofta på uppdrag av Sheikh Ibn al-Libi som lägrets ställföreträdande emir, och jag var rädd att prata med honom om mina farhågor om att jag inte skulle få avancera, då jag inte fullgjort kursens alla moment. 
Då uppmuntrade Talha mig, och med ett marockanskt talesätt gav han mig mod att tala med ledaren. Många vågade inte tala med den tyste och seriöse Abu Omar. Men jag försökte övertyga honom med mitt viktiga ärende, och han svarade: Gott, om gud vill. 
Jag kan knappt minnas hur länge vi väntade ute på lägrets gårdsplan när namnen ropades upp på de unga män som skulle få komma ut och bilda en egen styrka. När nästan alla hade blivit kallade, kom till sist mitt namn. Gud gjorde mig inte besviken efter min begäran, trots att jag var tämligen ny i lägret. 
Vi byggde ett separat logement för medlemmarna i denna särskilda grupp, skilt från resten av ungdomarna i lägret, som vi bara umgicks med i moskén. Vi följde ett särskilt program, i allt från plats i kön och tider i kantinen till träningspassen. Vi var halvt isolerade från lägret, och Talha delade rum med mig i två månader. Vi hade inte mycket tid för snack och umgänge, men när det dock blev tillfälle stod han i gruppens centrum och vi lyssnade på skämt. Rummet dominerades av den algeriska dialekten från de stora algeriska bröderna från Sverige, och de skämtade med bröderna från Mesopotamien. Men vi studerade också fatwor från de lärda och stöptes i artiklar av Abu Qatada och Abu Walid palestiniern, såväl som Abu Basir. 
Våra kunskaper berikades också av stunderna i moskén med Abu Abdullah al-Muhajir, med lektionerna i statskunskap och standarder, om avvikande sekter och andra föreläsningar av varierande slag. Han gillade inte våra sånger annat än ytterst sällan, och när han en gång skrattade med oss avbröt han sig och sade åt oss att hålla tyst och förklarade att för mycket skratt gör hjärtat stumt. Men varje gång jag bad om vägledning fick jag ett korrekt utlåtande som enade bröderna. 
Allahs barmhärtighet låg som en strimma av ljus över denna tid, och jag älskade det tionde som kom från en hemlig insamlingsorganisation, som hjälp med reservdelar, pengar och allt som kunde ge bröderna i lägret fördelar. 
Under denna period förde Abu Omar en hård regim där vi inte kunde få något som inte var absolut nödvändigt, och han hindrade oss om vi försökte. I den bittra kölden var det en yngling som värmde vatten för att tvätta sig på kvällen och på morgonen, men Abu Omar sade att varmt tvättvatten inte var tillåtet, fast vi visste att det fanns en källa i nere dalen. Vi höll tyst om saken, men Talha sade till honom. "Har Abu Omar sagt åt oss trolla bort källan? Att källan är förbjuden?" Talha skrattade. "Vid Allah, Sheikh, du vet att du måste säga det också i så fall." Abu Omar log och lämnade oss i fred. Talha skrattade, och gick följde sedan efter Abu Omar och bad honom att trolla lite med varmvattnet för att rå på en förkylning. 
Självfallet gjorde han inte så för att såra sina bröder, men för att han gillade att skämta i allt vi företog oss, och vi älskade Talha. 
Under den här perioden gick vår träning in i en fas som kallades nattlig räd mot fiendeläger. Bland de nya spreds ryktet, från emirens närmaste, att Khalden omringats av lokala stammar som skulle kunna anfalla när som helst, och annat som skulle skapa förvirring. Inte ens Abu Omar fick veta vilken natt det skulle kunna tänkas ske, det hela hölls bara på emirens nivå. En dag när vi var ute på marsch med proviant i packningen, och allt från lätta vapen till Dushka, Grinov, raketgevär och pansarskott, kom beskedet. Abu Omar delade upp oss i grupper, alla med var sitt vapenslag, och jag och Talha fick raketgevär. 
När det var mitt i natten trängde de första av oss in i lägret. De tog sig förbi vakterna på bägge sidor, och tog sig ner till flodbädden där de tände eld på några buskar. Det var signalen till oss utanför med raketgevär, och luftvärnsraketerna dånade i natten. Abu Omar sade åt oss att sikta över tälten, och Talha laddade på. När skottet gick en meter ovanför taket på biblioteket, inte långt från det tält där det sov grabbar inte äldre än sexton år, sade han till mig och Talha "Allahs måltid!" 
Abu Omar hade beordrat oss att göra attacken så verklig som möjligt för de unga, och sagt åt oss att prata en smula pashto som vi hade lärt oss. Men när Talha såg Abu Omar, och jag hade lobbat så nära huset och det var tydligt var explosionen hamnade, ropade han "Sheikh, du dödar dina bröder" och fast jag varit mån om att inte skada blev jag rädd att mitt handlande hade fått ödesdigra konsekvenser. Han sa åt oss att stanna på vår position och fortsätta räden, men det övertygade inte Talha och mig. Talha drog iväg en raket upp i skyn över bergen. Jag vet inte var jag själv sköt och blev rädd att någon skulle skadas, och för vad Abu Omar skulle säga. Men svaret blev "Allah siktar åt dig." 
Himlen över lägret lystes upp av allsköns anmmunition, eldar kantade floden, och när räden var över efter fem minuter kom de unga ut ur sina tält och logement. Förstås var deras befäl med dem, som hindrade dem från att komma ut innan elden upphört. 
Jag frågade Talha varför han skjutit över bergen. Han sade att jag hade varit nära att eliminera bröderna, men jag svarade att jag var säker på att inga hade träffats. "Jo, Allah räddade dem" svarade han med ett leende. 
Vi fick återgå till våra kvarter för en stunds vila innan det var dags att tvätta ur öronen. Talha älskade predikningarna med Abu Abdulla al-Mujahir och satt alltid nära Sheikhen, och han läste ofta efter honom i särskilda fraser, och ibland var det Talha som fick säga dem istället för Abu Abdullah. 
Talha var ingen stor talare. Han var välformulerad, men fåordig. Han var uppriktig, och orden hade betydelse. En natt gav Abu Omar oss i uppdrag att sköta varsin andakt efter eget hjärta. Den dag då det var Talhas tur vid podiet läste han en bön från Maghreb, lovprisade gud, bad för profeten och gav några råd. Men sedan blev han tyst. Sedan sade han att i vissa fall är tungans oförmåga det äkta uttrycket. Han  förblev tyst, och satte sig. 
Vi från Maghreb var inte de mest vältaliga. Många av de andra var studenter, skriftlärda eller präster, men vi kom från Europa och längtade efter jihad. 
Efter den här kursen, som var lång och hård, valdes Talha ut till den grupp som skulle till lägret i Jalalabad med Asadullah för att lära sig sprängämnen. Han råkade bli skadad när en vätska exploderade och blev ersatt av en kurd. Under tiden i Jalalabad kom vännen Moataz, en algerier från Sverige, också till Khalden. 
När utbildningen avslutats reste Talha åter till Sverige för att återse sina föräldrar, som han hade varit borta från i ett år. Han hade hustru och tre barn. De flesta bröderna han tränat med i lägret stannade kvar i Afghanistan efter att han rest, och anslöt sig till fronten eller till Sheikh Usama, Allah välsigne honom. 1999, jag kommer inte ihåg vilken månad, föll algeriern Moataz i främsta ledet i Kabul, och samma år reste Talha tillbaks till Pakistan och mötte upp i Jafars hus i Peshawar, ledsen att ha förlorat en vän. Men han hade med en gåva till mig från Sverige, en liten mobiltelefon, och vi umgicks alla tre. Och Talha lovade att gifta sin marockanska syster med Jafar, och han skickade efter henne, och jag vet inte om släktingarna känner till alla detaljerna om detta, men vad jag vill säga är att vi var de lyckligaste av människor hemma hos Jafar, med all marockansk mat! 
Och den dagen berättade Talha om sin son som trots sin låga ålder kände igen bilder på tyranner och kunde utbrista till sin fader hemma eller på gatan "Pappa, pappa, en avgudadyrkare!", och förklara att tyrannen ville förgöra oss. Och hur Talha när han såg på tv kunde visa sin son de värsta tyrannerna av arabernas tyranner och fråga honom "Känner du igen den mannen? En tyrann!" Och hur han inte kommenterade bilderna på gatan med annat än "arabtyrann!" 
Det var sista gången jag mötte Abu Talha marockanen. 
Vet ni vem det är, Talha marockanen? 
Det är det rytande lejonet i Mesopotamien som kämpat mot amerikanerna och deras allierade, de orena shiiterna. Omar al-Baghdadi hade ingen mer trofast, må Allah vara barmhärtig mot honom. 
Det är Abu Qaswarah, emiren i den norra sektorn av den marockanska Islamiska staten i Irak, som kämpade mot amerikanerna till sin död i Mosul tillsammans med några andra bröder. På den här länken kan ni se vad som sagts till hans minne.  
http://www.youtube.com/watch?v=vgRUVr5T-1k
Gud välsigne Abu Talha Qaswarah marockanen och min kompanjon som gick före honom i tron Moataz algeriern, martyr i Kabul, och Jafar algeriern, martyr i Tora Bora. Må de leva i det högsta paradiset! 
Amen, och be till Allah, Muhammed, hans familj och följeslagare.
Översättningen ovan är högst rudimentär, och bör inte användas för citat utan snarare ses som en möjlighet att snabbt få en översikt över innehållet vad beträffar namn, platser och tider. Nedan följer originalet hämtat från as-ansar.com.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه,, 
و الصلاة و السلام على الضحوك القتال صفوة المرسلين وخاتم النبيين و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين,,
الضحوك القتال صفة لنبي الرحمة ، يضحك لأصحابه و يقتل أعداءه 
و لما قررت كتابة هذه الذكرى عن مجاهد عرفته في زمن مضى كان ضحوكاً مع إخوانه لا ينفك يمازحهم و يدخل السرور و الغبطة على قلوبهم إلى أن ذهبت تلك الإبتسامة بمقتل أحد أحبابه و بعد ذلك بثلاثة أعوام قتل رفيق دربه الثاني على ذرى تورابورا ، وقد عاش بعدهم سنين يكابد ليلحق بأرض الجهاد مرة أخرى و يقاتل أعداء الله الأمريكان و حلفائهم الروافض . 
توجه طلحة المغربي إلى أفغانستان صيف سنة 1996 بعد أن كان مناصراً للجهاد في الجزائر من السويد مع إخوانه جعفر و معتز فقد كانوا يدعمون الجهاد في الجزائر بكل ما أتيح لهم من وسائل سواء أكانت مادية أم إعلامية إلى أن انحرفت الجماعة المسلحة عن مسارها و نهجت نهج الخوارج الزرق بعد أن اخترقت من قبل المخابرات الجزائرية,,
فقرر حينئذ طلحة و جعفر مغادرة السويد إلى أفغانستان لأداء فريضة الإعداد لقناعتهما التامة بفرضية الجهاد العينية ، فتوجها في صيف ذلك العام إلى باكستان و من ثم إلى خوست ثم خلدن و لم أسأل الإخوة عن الطريق الذي سلكوه أيامها لأن طالبان لم تكن تسيطر على جلال أباد و طورخم فأظنهم سلكوا طريق ميران شاه على أي حال فحين قدومي إلى خلدن وجدتهما هناك قد مضوا شهرا أو شهرين على الأقل
فملامح القادم من بلاد سكندينافيا شمال أوروبا قد ولت عن محيا طلحة و صديقه جعفر من كثرة التمارين الرياضية و الجهد المبذول يوميا ناهيك عن حياة التقشف المفروضة في معسكر خلدن 
كان طلحة أبيض البشرة لحيته الخفيفة قصيرة لا تطول ، متوسط القامة إلا أنه كان ممتلأ الجسم لكن التمارين الرياضية و الطابور اليومي ستأخذ من ذلك الشحم الكثير و سيصبح طلحة من العشرة الأوائل الذين يدخلون ساحة التمرين بعد ساعة من العدو الريفي بين السهول و الوديان المحيطة بخلدن 
و كان بعد التمرين ينادي الطباخ : نبي استازا كيف حالك ؟ هل كل شيء تمام ؟ ليس مشكل ؟
و كان يقصد بذلك ان كانت الفاصوليا لذيدة و كأنه خطاب مشفر بينه و بين الطباخ !!!
فما ألذ تلك الفاصوليا بعد التمارين الرياضية !
أما إذا كان الأخرس هو الطباخ فكان يقف له طلحة فيسأله بالاشارة " كيف هو الفطور اليوم ؟ " فيجيبه الأخرس بالاشارة " يفتل شاربه و يقبل إصبعيه " إشارة منه أن الفطور لذيذ 
كنت أنظر إلى طلحة يتفاعل مع الطباخين بكل حبور و يضحك معهم و كذلك كان يفعل مع الخبازين 
و لا أخفيكم يا شباب أن رائحة الخبز الأفغاني كانت تدوخ العقول و تجعلنا نريد أن نستزيد أكثر من الرغيف الذي كان حصة الواحد منا ، و طلحة كانت له "علاقات" خاصة مع الطباخين و الخبازين ، فحين كان يكمل رغيفه كان يخرج رغيفا آخر من تحت جعبته و يقول لجعفر " اسكت و لا تخبر أحدا ! " و هو يبتسم رحمهما الله كانا يحبان الأكل و من منا لم يكن يحب الأكل في خلدن ؟! فقد كنا نستشعر نعمة الطعام لقلته ( ابتسامة )
لكن لأنهما كانا سمينين بالمقارنة معي مثلاً فأنا وزني كان فوق الخمسين كيلوغرام بقليل إذن معدتي كانت صغيرة فما يشبعني أنا لم يكن ليشبع طلحة البتة ! 
المهم تلك من طرائف طلحة في المعسكر و كان رحمه الله كثير المزاح لم أره مرة في تلك الأيام مغموماً و حتى و إن كان حزيناً في قرارة نفسه كان يضحك ، و يضحك مع كل أحد سواء أكان عربياً أو أعجمياً سواء فهم الآخر نكتته أو لم يفهما و إن لم يفهمها يقول له " بعدين ستفهمها إن شاء الله أبشر أخي !" ثم يضحك 
و سيفجع طلحة لأول مرة في صديقه جعفر لأن هذا الأخير رمى على نفسه بالخطأ ، أثناء الحراسة ، كان تحت العريش و حسب ما روى لي جعفر نفسه أنه لم يعرف كيف خرجت الطلقة و اخترقت ساقه محدثة كسراً كبيراً في عظم ساقه و ثقباً كبيراً أيضا ، و أظنه نسي تأمين سلاحه و قد حدث لي نفس الشيء في بداية أمرى مع الإعداد إلا أن الله سلم ، فأخذ جعفر على جناح السرعة إلى خوست ، و طبعا حين أقول جناح السرعة فقد كانت مدة السفر ساعتين على الأقل لأن الطريق وعرة جداً ، و ذهب طلحة معه و أسعف أوليا في مستشفى خوست إلا أنه نقل إلى بيشاور و منذ ذلك الحين لم يعد جعفر إلى أفغانستان و دام علاجه أكثر من 6 أشهر لأنه فقد حوالي 10 سنتيميترا من عظم ساقه مما أدى إلى التسبب في عرجته و بقي في مضافة أبي زبيدة حوالي السنة إلى أن بدأ الإخوة الجزائريون ينظمون أنفسهم في جماعة فتقلد مسؤولية الإستقابل و التسفير في بيشاور ، يبدو أنه استفاد كثيرا من جلوسه كل تلك الفترة مع أبي زبيدة .
عودا لأخينا طلحة : رجع بعد أن ودع صديقه الجريح و استمر في تدريبه إلا أنه كان متأثراً جداً مما حدث لأخيه و رفيق دربه 
و حلت تلك الدورة التي جمعتني به لمدة شهرين و هي دورة حرب العصابات ، و كانت غاية في الصعوبة و الشدة على جميع المستويات
خاصة و أنها جاءت في فصل الشتاء ، و المدرب كان رجلاً عسكرياً بامتياز قليلاً ما كنا نراه يبتسم لا يتكلم مع أحد في المعسكر ، يصلي صلاته ثم ينصرف إلى غرفته ، كان غالباً ما ينوب عن ابن الشيخ في إمارة المعسكر 
و قد حدثته لأول مرة و كنت متردداً جداً لخوفي أن يقابل طلبي بالرفض لأني لم أكن أكملت جميع مراحل التدريب للحاق بتلك الدورة ، فشجعني طلحة أن أذهب للحديث معه قائلا لي " سير أصاحبي اهدر معاه ما غاديش ياكلك ! " بالعامية المغربية يقصد أن أذهب للحديث معه فإنه لن يأكلني إن تكلمت معه . و ذلك أن أبا عمر لم يكن أحد يجرؤ للتحدث معه لكثرة صمته و مهابته . المهم كلمته في الموضوع و حاولت إقناعه فقال لي "خير إن شاء الله "
و لا أذكر كم انتظرنا من الوقت فجمعنا في ساحة المعسكر و بدأ ينادي بأسماء الشباب الذين سيلحقون بدورته
ليخرجوا و يكونوا طابوراً مستقلاً ، فبعد أن نادى تقريبا جميع الأفراد ناداني فحمدت الله أنه لم يخيب طلبي رغم حداثة وجودي في المعسكر.
بنيت لنا غرفة خاصة جمع فيها جميع أفراد هذه الدورة الخاصة فكنا لا نخالط بقية الشباب في المعسكر و لا نجتمع معهم إلا في المسجد ، فكان لنا برنامج خاص سواء في توقيت الطابور و توقيت الطعام و توقيت التدريب فكنا في شبه عزلة عن المعسكر، إذن فقد كان طلحة معي في نفس الغرفة لمدة شهرين لكن لم يكن لنا وقت للسمر و تجاذب الحديث و حين تكون هناك فرصة كان هو من يتوسط الإخوة و يمازحهم و كنا نستمع لطرائفه و كانت قد غلبت عليه اللكنة الجزائرية من كثرة ما خالط الإخوة الجزائريين في السويد ، و كان يمازح الإخوة من بلاد الحرمين و يناقشهم في مسألة ولاة الأمور و غير ذلك من فتاوى علماء ذلك الوقت و كان متشبعاً بمقالات أبي قتادة و أبي الوليد الفلسطيني و كذا أبي بصير الطرطوسي .
ثم أثرى معارفه بتلك الحلقات التي كنا نحضرها في المسجد مع أبي عبد الله المهاجر ، من دروس في الحاكمية و التوحيد و الطوائف الضالة و غيرها من الدروس المتنوعة ، كان لا يحب سماع الأناشيد إلا فيما ندر 
و الغريب في الأمر أنه كان أكثرنا ضحكا ثم يتوقف عن الضحك فيقول آمرا " أسكت كثرة الضحك تميت القلب "! 
كان خفيف الظل رحمه الله أحبه كل من عاشره ، و استنصحه كل من احتاج إلى نصح فقد كان ذا رأي سديد 
كان يصالح بين الأخوين إذا تنازعوا ، جواد اليد لا يبخل على أحد و يتصدق سراً و سباقاً إلى المساهمة بماله في كل ما يجلب النفع للإخوة في المعسكر.
و في تلك الدورة كان أبو عمر انتهج سياسة عاملا بالآية " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " فكان كلما طلب منه شيء منعه عنا ، ففي ذلك البرد القارس كان الشباب يسخنون الماء للوضوء ليلاً و في الفجر ، فعلم ذلك أبو عمر فبينما و نحن مجتمعين معه قال لنا " ممنوع تسخين الماء للوضوء ، توضؤوا بماء السيل ! " و كنا نعلم أن هناك عين تصب في الوادي تخرج الماء دافئاً فسكتنا عن ذلك ، إلا أن طلحة قال له " أخي أبا عمر لكن مسموح لنا أن نتوضأ من العين !؟ " فأجابه " حتى من العين ممنوع ! " فضحك طلحة و قال له " و الله يا شيخ كنت أعلم أنك ستقول لنا ذلك ! " فابتسم أبو عمر و تركنا ، و هجمنا على طلحة نعاتبه و هو يضحك 
و بعدها ذهب عند أبي عمر يطلب لنفسه الإجازة أن يتوضأ بالماء الساخن لأنه مريض بالبواسير ( ابتسامة ) 
و طبعا فإنه لم يفعل ذلك قصد إيذاء إخوانه الا أنه كان يحب الطرفة في كل شيء لذلك لم نجد في أنفسنا من طلحة شيء لأننا كنا نحبه .
و إبان تلك الدورة دخلنا في تدريبات ما يسمى بالغارة على معسكر العدو ليلاً ، فلم يعلم أبو عمر إلا أمراء المعسكر ليحدثوا في مجموعات الجدد نوعاً من القلق : أن خلدن محاط بقبائل من البدو الذين قد يهاجموه في أية لحظة لينهبوه و غير ذلك من الكلام الذي يحدث نوعاً من الإرتباك عند الجدد ، لكن ليلة الغارة بقيت سرية بين الأمراء فقط ، فخرجنا يوماً في مسيرة مزودين بطعامنا و أسلحتنا المتنوعة الخفيفة و المتوسطة من مضاد للطائرات و دوشكا و غرينوف و مضادات الدروع 
قسمنا أبو عمر إلى مجموعات كل مجموعة لها سلاحها فكنت مع طلحة على الآر بي جي ، فلما تسلل الشباب بعد منتصف الليل إلى المعسكر سيطروا على الحراس من كلا الجهتين و كانا حارسين جديدين فكبلاهما و أغمضوا عينيهما ثم دخلت مجموعة الحرق التي أحرقت بعض الشجيرات على ضفتي السيل ( الغدير ) و لما أعطيت لنا الإشارة بالرماية و طبعا بدأ مضاد الطائرات يزأر في ذلك الليل الهادئ بطلقاته المضيئة أمرني أبو عمر أن أرمي فوق الخيام ، فوضع طلحة القذيفة في سبطانة الآر بي جي و نشنت من خلال الدربين الليلي فوق المكتبة بمتر واحد و ليس بعيد عن خيمة كانت تضم شباباً لا تتعدى أعمارهم 16 عشر سنة ، فقال لي طلحة " والله غير جبتها فالخيمة !! " 
كان أبو عمر قد أمرنا أن نجعل الشباب يظنون أنها غارة حقيقية ، و قال لنا أن نتحدث بالقليل من البشتو الذي تعلمناه .
فلما رأى أبو عمر أني رميت قريباً جداً من السكن قال لي و قد رأى مكان انفجار القذيفة " يا شيخ قتلت إخوانك ! " و هو يعلم أني لم أصب أحداً بضرر لكنني ارتعبت و خشيت أن أكون قد فعلت ما لا يحمد عقباه فهممت بالذهاب إلى المكان فقال لي " ابق مكانك وواصلوا الغارة " لكن ذلك لم يطمئنا أنا و طلحة ، ثم أعطيت القاذف لطلحة فرمى لكنه رمى فوق الجبل و ذهبت القذيفة في السماء لا ندرى أين نزلت ، و قد فعل ذلك من شدة خوفه أن يصيب أحداً ، فما سمع من أبي عمر إلا " الله يهديك وين رميتها !؟ " 
انتهت تلك الغارة في أقل من خمس دقائق أضاءت فيها سماء المعسكر بكل أنواع الذخيرة و بالنيران التي أوقدت جنبات السيل ، خرج الجدد مذعورون من خيامهم و غرفهم وطبعاً كان معهم مدربيهم الذين أمروهم بعدم الخروج حتى ينتهي " القتال " .
فقلت لطلحة " لماذا رميت فوق الجبل ؟ " فقال لي " انت مسخوط بغيتي تسالي مع الإخوة " يعني أنني شقي و كنت على وشك القضاء على الإخوة فأضحكني و قلت له " لا يا أخي لقد كنت متيقناً من تنشيني و أني رميت بعيداً " فقال لي مبتسماً " نعم نعم ! الله حفظ " فانصرفنا إلى الغرفة لأخذ قسط من الراحة قبل أذان الصبح . 
و كان طلحة يحب دروس أبي عبد الله المهاجر فيسرع ليأخذ مكاناً قريباً من الشيخ الذي كان يردد دائماً هذه العبارة " و دون ذلك خرط القتاد " و أحيانا كان طلحة هو الذي يقولها بدلا من أبي عبد الله.
لم يكن طلحة خطيباً مفوهاً بل كانت كلماته قليلة لكنها صادقة مؤثرة ففي ليلة من ليالي تلك الدورة و كان أبو عمر أمرنا أن نحضر كل حسب دوره و يومه موعظة و كان ذلك اليوم يوم طلحة فقام عند المنبر بعد صلاة المغرب فحمد الله و أثنى عليه ثم صلى على نبيه و سلم فأعطى بعض النصائح فسكت ثم قال " و في الجعبة كتير لكن الله غالب عجز اللسان عن التعبير " فسكت ثم جلس ،
و نحن أهل المغرب العربي لم نكن أهل خطابة كأهل الجزيرة فكثير منهم كانوا طلاب معاهد دينية و بعضم تلاميذ مشايخ و علماء أما نحن فأغلبنا جاء من أوروبا ممن تاب الله عليهم ثم نفروا إلى الجهاد .
بعد أن أنهينا تلك الدورة الطويلة و الشاقة كنت مع طلحة في المجموعة التي أختيرت للحاق بجلال أباد و معسكر أسد الله فتدربنا في دورة على المتفجرات و حدث أن بترت يد أسد رحمه الله في انفجار لمادة سائلة ثم عوضه أحد الإخوة الأكراد .و خلال وجوده في جلال أباد جاء صديقه معتز الجزائري من السويد ليلتحق بمعسكر خلدن ثم بعد أن أنهى طلحة تلك الدورة سافر إلى السويد ليلحق بأهله بعد أن قضى زهاء السنة بعيداً عنهم ، فيومها كان لطلحة ثلاثة أطفال ، و بقيت في أفغانستان بعد أن سافر معظم الإخوة الذين شاركوا في تلك الدورات ، و منهم من التحق بالخط الأول في كابل أو التحق بالشيخ أسامة رحمه الله. و في عام 1999 لا أذكر بالضبط أي شهر قتل معتز الجزائري في الخط الأول في كابل و في تلك السنة رجع طلحة إلى باكستان و ألتقيت به في بيت جعفر في بيشاور و كان حزيناً لفقد صديق عزيز عليه لكنه جاءني بهدية من السويد و كانت هاتفاً نقالاً صغيراً ، فتجاذبنا الحديث نحن الثلاثة ، و كان لطلحة فضل في تزويج جعفر الجزائري رحمه الله من أخت مغربية فهو من أرسل تلك الأخت أو جاء بها و لعلها من أقاربه لا أعرف تفاصيل هذا الأمر ، المهم أني كنت أسعد الناس حينما كان جعفر يستضيفني في بيته فقد كان الطعام مغربياً !
و في ذلك اليوم حدثنا طلحة عن ابنه و كيف أنه رغم صغر سنه كان يعرف صور الطواغيت فيقول لأبيه و هو في الشارع " أبي أبي شوف شوف الطاغوت ! " فيقول له طلحة " اسكت آولدي واش بغيتي تباصينا " يعني أن اسكت أتريد أن تهلكنا ! و ذلك أن طلحة حينما كان يشاهد الأخبار فيظهر طاغوت من الطواغيت العرب على الشاشة يقول لإبنه " هل عرفت ذلك الشخص يا ولدي؟ إنه طاغوت! " و لا يعلق صورهم في الشوارع إلا الطواغيت العرب !
كان ذلك آخر لقاء لي بطلحة المغربي
هل عرفتم من هو طلحة المغربي ؟
إنه ذلك الأسد أسد الأطلس الذي زأر في بلاد الرافدين و قاتل الأمريكان و حلفائهم الروافض الأنجاس و لا أزيد فقد رثاه أمير المؤمنين أبي عمر البغدادي رحمه الله
إنه أبو قسورة المغربي أمير القاطع الشمالي بدولة العراق الإسلامية الذي قاتل الأمريكان إلى أن قتل هو و بعض إخوانه في الموصل فأترككم مع هذا الرابط لتتعرفوا إليه أكثر مما قلته عنه في هذه الذكريات
http://www.youtube.com/watch?v=vgRUVr5T-1k
رحم الله طلحة أبي قسورة المغربي و ألحقه بأخويه و رفيقي دربه الذين سبقوه بالإيمان معتز الجزائري شهيد كابل و جعفر الجزائري شهيد تورابورا ، و أسكنهم جميعا الفردوس الأعلى على سرر متقابلين
آمين آمين آمين
و صل اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ذكرياتي 1 || بقلم أحد الذين منّ الله عليهم بالجهاد في خراسان ||
ذكرياتي 2 " الأمير أبو بلال معتز الجزائري رحمه الله " 
ذكرياتي 2 " الأمير أبو بلال الجزائري رحمه الله "تتمة"
ذكرياتي 3 " الخاتمة " قصة الأمير إبن الشيخ الليبي رحمه الله "
ذكرياتي 4 " الأمير أبو سليمان أسد الله الجزائري رحمه الله"
ذكرياتي 4 " الأمير أبو سليمان أسد الله الجزائري رحمه الله"
ذكرياتي5" الأمير صلاح الدين المغربي رحمه الله"
ذكرياتي 6 " الشهيد أبو الشهيد المغربي "