torsdag, januari 19, 2012

Skandinavien hetaste terrormålet i Europa

PST, den norska motsvarigheten till Säpo, presenterade häromdagen sin hotbildsbedömning
"Ekstrem islamisme vil fortsatt utgjøre den største terrortrusselen for Norge i 2012. Selv om det er få personer i Norge som støtter ekstrem islamisme, er rekrutteringen til enkelte miljøer økende. Lederskikkelser i miljøene kan utnytte dette til å etablere celler eller grupper i Norge som har til hensikt å planlegge voldelige aksjoner. Norge fremstår som sentralt i fiendebildet til enkelte av disse lederne.  
Personene i de ekstreme islamistiske nettverkene er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere. Flere av disse personene reiser til konfliktområder for å få trening, kamperfaring og møte internasjonale kontakter. Slike opphold kan påvirke den enkeltes ønske og evne til å planlegge terrorhandlinger her i landet. Samtidig kan trusselaktører gjennomføre voldelige handlinger uavhengig av slike reiser."
I Aftenposten försökte några av Norges främsta forskare i ämnet sig på att kvantifiera problemet. En av dem visar att Skandinavien numera är mest utsatt i Europa.
Terrorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) anslår at det kan være litt over 100 muslimske ekstremister i Norge. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la i går frem sin årlige trusselvurdering. PST-sjef Janne Kristiansen mener fortsatt trusselen fra islamistiske miljøer er den mest bekymringsfulle for Norge og nordmenn.

- De er ikke mange. Men de blir flere. Og de anstrenger seg for å rekruttere blant unge personer som av ulike årsaker er søkende til religion og ideologi, sier Kristiansen.

Hun sa også at «forberedelser» til handlinger er avverget, men ville ikke gå i detalj.

Fra 2005 til 2010 er 12 tilfeller av avslørte terrorplaner, forberedelser og utførte terroraksjoner registrert i Skandinavia.

- Personer i ekstreme islamistiske miljøer er mer operative enn tidligere, mener PST i Åpen trusselvurdering.

Forsker Petter Nesser ved FFI har utarbeidet en estimert statistikk som viser hvor forskånet Skandinavia var for terrorisme i regi av ekstreme islamister før 2005. Oversikten omfatter omtrent 100 avslørte terrorplaner, forberedelser og utførte terroraksjoner i Europa i perioden 1995–2010, ifølge Nessers «Jihad in Europe: Patterns in Islamist terrorist cell information and behavior, 1995–2010».

Nessers kollega på FFI, forsker og ekspert på terrorisme Brynjar Lia, sier at nesten alle aksjoner i Skandinavia har hatt tilknytning til Jyllands-Postens publisering av Mohammed-karikaturene i 2005.

Nå er Skandinavia ikke bare innhentet av utviklingen i Europa de siste årene, vi er også verst rammet, sammen med Storbritannia.
Samtidigt avslöjade danska PET sin bedömning av hur mycket danska pengar som varje år skickas till terrorgrupper i utlandet.
"PET anslår, at der indsamles cirka 20 millioner kroner årligt i Danmark til at finansiere terrorgrupper i udlandet".